Syndic

syndicus servimo syndic

Syndic of beheer mede-eigendom is een aparte afdeling binnen de structuur van vastgoedkantoor ERA Servimo bvba.
Ons professioneel team syndic bestaat uit 11 personen met kennis en ervaring in de complexe materie van mede-eigendom;

Team Syndic
Manager: Virginie Debrycke
Technisch beheer gebouwen: Jeroen, Febe, Tibo, Joke, Cédric, Marc
Boekhoudkundig beheer gebouwen: Greta, Erine, Delphine
Technische dienst: Petro

Adressen kantoren
Leopoldplein 6, 8620 Nieuwpoort T 058 23 58 28 LOGIN NIEUWPOORT
Albert 1 laan 124, 8620 Nieuwpoort T 058 222 222
Zeelaan 276, 8670 Koksijde T 058 51 23 23
Oostendelaan 7, 8670 St Idesbald T 058 51 92 95
Leopold II Laan 268, 8670 Oostduinkerke T 058 533 740
Zeelaan 124, 8660 De Panne T 058 224 170
Dumortierlaan 73, 8300 Knokke T 050 96 03 90

Mede-eigendom
Een syndicus is een persoon die binnen een gebouw door de algemene vergadering van mede-eigenaars wordt aangeduid om in te staan voor het beheer van de gemeenschappelijke delen.
Hij is in feite het uitvoerend orgaan voor de vereniging van mede-eigenaars dat alle wettelijk omschreven handelingen uit het Burgerlijk Wetboek art. 577-8 §4 dient uit te voeren.
De taken van een goed syndicus zijn gebaseerd op deze 4 pijlers:
• Administratief beheer: organiseren en notuleren van algemene vergaderingen, leverancierscontracten, archiveren documenten, reglement inwendige orde, controle inhoudsplicht leveranciers, …
• Financieel beheer:  voeren transparantie boekhouding, opvolgen achterstallen, duidelijke en tijdige afrekeningen, opsplitsen kosten volgens verdeelsleutels, opvolgen uitbetalingen schadedossiers, opvolgen werkkapitaal en reservekapitaal,…
• Technisch beheer: coördinatie herstelwerken, dringende interventies, bijstand bij opleveringen, offertes, communicatie leveranciers,…
• Juridisch beheer: nauwgezet opvolgen wetgeving en rechtspraak inzake mede-eigendom, analyse statuten van gebouw en rechtspersoonlijkheid vereniging mede-eigenaars, opstarten en opvolgen invorderingsprocedures, opvolging juridische geschillen,…

Werkwijze ERA Servimo
Bij ERA Servimo zijn onze klanten geen nummer;  Een vertrouwensrelatie tussen mede-eigenaar en syndicus is immers onontbeerlijk om tot een goede samenwerking te komen;

Daarom worden aan elk gebouw 2 vaste contactpersonen gekoppeld:
. een technisch beheerder
. een professioneel boekhouder
Het team werkt in nauw overleg samen met de voorzitter en de raad van mede-eigendom van het gebouw;
Bij de uitvoering van de taken wordt steeds gehandeld volgens de wetgeving inzake mede-eigendom, de basisakte en de beslissingen van de algemene vergadering.

Transparantie :
Via het login systeem kan elke mede-eigenaar volgende zaken consulteren: inkomsten en uitgaven gebouw, verslagen vergaderingen, basisakte, berichten van de syndicus,…De stipte dubbele boekhouding verloopt volledig geautomatiseerd en leggen we minstens 1x per jaar voor aan de raad van mede-eigendom + uitéénzetting op de jaarlijkse algemene vergadering;

Ervaring en know how

Sinds meer dan 70 jaar heeft de lokale en familiale onderneming ERA Servimo een solide naam en exptertise opgebouwd met een referentielijst van meer dan 300 gebouwen, groepen van gebouwen, seniories, en garagecomplexen in beheer en dit in De Panne, St Idesbald, Koksijde, Oostduinkerke, Nieuwpoort en Veurne.

Met onze juridische kennis en technische expertise verdedigen wij de belangen van de gemeenschap, waarbij eerlijkheid en correctheid steeds voorop staan !

Pluspunten: 

  •  Ingeval van nood is er ook na de kantooruren een telefonische permanentiedienst 7/7 & 24u/24 ter beschikking;
  • Eigen vergaderzalen voor tussentijdse vergaderingen;
  • Eigen professionele boekhouders en juridische dienst;
  • Professioneel boekhoudpakket, syndicsoftware op maat;
  • ERA Servimo beschikt over een eigen technische dienst die steeds paraat staat om dringende, kleine herstellingen kwalitatief in orde te brengen;
  • Login systeem eigenaars per gebouw (nazicht uitgaven, verslagen, meldingen,...)
  • Door de nauwe samenwerking met verschillende maatschappijen voor brand- en inboedelverzekeringen, kunnen wij sterke voorwaarden aanbieden aan scherpe tarieven.
  • ERA Servimo weigert het ontvangen van verdoken commissies van leveranciers en stellen zodanig de belangen van de mede-eigenaars voorop !

Login eigenaar      Wetgeving mede-eigendom      Practische gids voor mede-eigendom      Aanvraag gratis offerte 


Welkom bij ERA Servimo

Vastgoed kopen of verkopen? De makelaars van ERA begeleiden u deskundig en resultaatgericht. 
U vindt zeker een ERA makelaar in uw buurt. 
Zelf een ERA makelaar worden? Ontdek het ERA-effect.

Panden in de kijker van ERA Servimo