Blog

ERA SERVIMO gaat aan de haal met 3 ERA Awards

Aartselaar, 26 januari 2019 – Heel wat leden uit het ERA netwerk, bestaande uit ERA vastgoedmakelaars en hun medewerkers, zakten afgelopen zaterdag af naar Brussel voor het jaarlijkse ERA Awards Event.

Dat ERA Servimo uit Nieuwpoort, Oostduinkerke, Koksijde, St Idesbald en De Panne zich opnieuw tot ERA Silver Member mocht kronen dat is geen nieuws meer, want dat is sinds méér dan 5 jaar reeds het geval geweest. Deze Award wordt toegewezen aan de makelaars die zichzelf tot de top-20 van de best draaiende Belgische kantoren uit het ERA-netwerk mogen rekenen.

Maar zij sleepten dit jaar ook weer andere prijzen in de wacht.

Zo gingen ze bijvoorbeeld aan de haal met een “Award of Excellence”. Deze Award wordt uitgereikt aan de 5 beste makelaars uit het netwerk die samen met hun team uitblinken in klantvriendelijkheid, -behulpzaamheid en -service. Hierdoor worden zij door hun klanten bij de “Klantentevredenheids-enquête” extra gewaardeerd. Hun professionaliteit, juiste waardering van het vastgoed en reputatie spelen hierbij uiteraard een belangrijke rol.

Ook kreeg medewerker van het kantoor ERA Servimo, Dorine Vanderhaeghe, een plaatsje in de Club Excellence 2019. Dit zijn de 25 beste commerciële medewerkers van de Belgische ERA-kantoren.

ERA Barometer

Ongezien in laatste tien jaar: Vlaamse woningprijzen stijgen vier keer harder dan inflatie

De woningprijzen zijn in 2019 met 3,52 procent gestegen, een stijging die meer dan vier keer groter is dan de inflatie. Het is al tien jaar geleden dat het verschil tussen de inflatie en de stijging van de woningprijzen zo groot was.

Dat blijkt uit de ERA Barometer 2020, een studie van ERA Belgium in samenwerking met de KU Leuven, die de Vlaamse vastgoedmarkt van de voorbije 15 jaar onder de loep neemt. In die periode zijn respectievelijk Leuven, Antwerpen en Brugge als duurste centrumsteden uit de bus gekomen, terwijl Genk, Roeselare en Kortrijk de goedkoopste waren. Zo betaal je voor een Leuvense woning maar liefst 60,29 procent meer dan voor eenzelfde woning in Genk.

Lees verder

 

 

Waarom is een rookmelder in elke woning verplicht?

Vanaf 1 januari 2020 moeten alle woningen in Vlaanderen beschikken over voldoende rookmelders.

Diezelfde basisregel geldt al langer voor Wallonië en huurwoningen in het Brussels Gewest. We leggen graag uit waarom dat een goede zaak is en waaraan je dan precies moet voldoen.

Nieuwbouwwoningen en renovatiewoningen (met stedenbouwkundige vergunning) hebben ze sowieso, net zoals woningen die via sociale lening aangekocht zijn en zowat alle huurwoningen. Die regels en wetten waren er al. Het Vlaams Decreet dat vanaf 1 januari 2020 van kracht is, is een laatste dichting van een hiaat in de wet, zo je wil.

Lees verder

Hervorming wet mede-eigendom

Hervorming wet op de mede-eigendom gepubliceerd

De inwerkingtreding van de wet is voorzien op 1 januari 2019.

Nieuw is onder andere dat de gekwalificeerde meerderheden op de Algemene Vergadering (AV) worden versoepeld en dat bij een blokkering in de besluitvorming, in bepaalde gevallen een voorlopig bewindvoerder kan worden aangewezen die zich in de plaats van de AV stelt. Belangrijk is eveneens het bevoorrecht schuldeiserschap dat zal toekomen aan de Vereniging van de Mede-eigenaars (VME). Daardoor zullen de correct betalende mede-eigenaars in principe niet meer moeten opdraaien voor de kosten en lasten van een andere, wanbetalende mede-eigenaar. De VME zal een voorrecht genieten op de kavel van de verzuimende mede-eigenaar voor de aan de VME verschuldigde sommen (beperkt tot de bijdragen van twee boekjaren).

Klik hier voor het uitreksel uit het Burgerlijk Wetboek

Klik hier voor de practische gids voor mede-eigenaars

Vastgoedkrant ERA Servimo

Servimo vastgoedkrant

Deze krant bedelen we huis aan huis in Adinkerke, De Panne, St Idesbald, Koksijde, Oostduinkerke en Nieuwpoort. Dit gebeurt 2x/jaar.  U kan deze krant ook online bekijken en doorklikken op de info en panden;

Klik hier voor de online interactieve versie

Vakantieverhuur: nieuw logiesdecreet

Sinds 1 april 2017 is het nieuwe Vlaamse logiesdecreet in werking. Dit decreet vereenvoudigt de administratieve regels voor wie toeristen tegen betaling laat overnachten. Veiligheid en kwaliteit blijven essentieel. Voor elk logies gelden dezelfde basisnormen in verband met (brand)veiligheid, verzekering en hygiëne, aangevuld met meer specifieke uitbatingsnormen per type logies. Elk logies moet je ook verplicht aanmelden. Je kan logies bovendien vrijwillig laten erkennen door Toerisme Vlaanderen, al dan niet met een comfortclassificatie (sterren). De vergunningen en sterren volgens het vorige logiesdecreet blijven nog maximum drie jaar geldig.

Nieuw 2019: brandveiligheidsattest

Elk logies moet beschikken over een positief brandveiligheidsattest. Afhankelijk van de categorie (kamer- of terreingebonden) en het aantal kamers, moet een logies voldoen aan specifieke brandveiligheidsnormen.

Info over verhuren? KLIK HIER 

Rookmelders

Woningbranden eisen elk jaar tientallen mensenlevens. Meer nog dan het vuur, maakt vooral de rook tal van slachtoffers. Die rook is verstikkend en verspreidt zich razendsnel. Vooral als er 's nachts brand uitbreekt, is het risico om niet tijdig wakker te worden groot. Rookmelders vormen dan ook een eenvoudige en doeltreffende bescherming tegen de gevaren van brand. Daarom verplicht de Vlaamse overheid de aanwezigheid van rookmelders in (huur)woningen.

Wie in Vlaanderen een woning bouwt, renoveert of verhuurt moet sinds 1 januari 2013 rekening houden met een aantal verplichtingen over het plaatsen van rookmelders. Vanaf 1 januari 2020 gelden deze verplichtingen voor alle Vlaamse woningen.

Welke zijn de Vlaamse rookmeldersverplichtingen? Aan welke  criteria moeten rookmelders beantwoorden? Hoe een rookmelder installeren?...

KLIK HIER voor meer info

Asbestinventarisattest in aantocht

Het decreet dat de invoering van een asbestinventarisattest regelt is afgelopen woensdag goedgekeurd in het Vlaams Parlement. Wie een woning verkoopt die voor 2001 werd gebouwd, zal in de toekomst over een dergelijk attest moeten beschikken. De exacte datum van inwerkingtreding van deze verplichting moet nog vastgelegd worden, maar zou er allicht tegen het einde van dit jaar komen. 

De inhoud van het attest zal meegedeeld moeten worden bij het sluiten van de onderhandse verkoopsovereenkomst. In alle authentieke akten neemt de notaris dan op of een geldig asbestinventarisattest is overhandigd aan de verwerver.  Het attest zal aan de koper de nodige info verschaffen over het al dan niet aanwezig zijn van asbest in de woning. Er wordt vermoed dat er in de Vlaamse gebouwen nog ruim 2 miljoen ton asbesttoepassingen aanwezig zouden zijn.

Het asbestinventarisattest zou vanaf 2022 ook worden opgenomen in de digitale woningpas. De inventaris zal worden opgemaakt door een gecertificeerde asbestdeskundige. De gegevens hieruit worden behandeld door de OVAM die een asbestinventarisattest genereert.