Home | Blog | Welke kosten voor vruchtgebruik betaalt een naakte eigenaar?

Welke kosten voor vruchtgebruik betaalt een naakte eigenaar?

Stel dat een vruchtgebruiker jou -de naakte eigenaar- vraagt om renovatiewerken uit te voeren in je pand. Moet je die dan laten bekostigen? Of betaalt de vruchtgebruiker dat helemaal zelf? Expert Jan Roodhooft weet raad.

Wat is een vruchtgebruiker?

Als vruchtgebruiker heb je het recht om andermans goed te gebruiken of er de huuropbrengst of interest van op te strijken. De naakte eigenaar is degene die het pand echt bezit. Er zijn tal van situaties waarin dat kan voorkomen, zoals:

  • Als een man of vrouw overlijdt en de samenwonende partner er mag blijven wonen, maar de eigendom op naam van de kinderen staat.
  • Of als een ouder een eigendom koopt op naam van zichzelf en het kind erin woont of het pand verhuurt.

Wie betaalt wat?

Een naakte eigenaar betaalt de grote herstellingen die nodig zijn aan de woning. Denk aan grote verbouwingen voor de stevigheid en instandhouding van het gebouw zoals een totale dakvernieuwing of herstellingen aan de centrale verwarming en de elektriciteit.

Tenzij de herstellingen noodzakelijk geworden omdat de vruchtgebruiker zijn verplichtingen niet nakwam. Dan betaalt de vruchtgebruiker die, want hij moet namelijk voor de woonst zorgen als een goede huisvader. Op zijn beurt moet hij op zijn eigen kosten kleine herstellingen laten uitvoeren. Denk aan een nieuwe vloer of de woning schilderen. De verplichtingen gaan dus verder dan bij een huurder.

Je kan als naakte eigenaar zelfs weigeren om bepaalde herstellingen uit te voeren als de vruchtgebruiker daar om vraagt. Je bent niet verplicht om de werken dus te betalen en laten uitvoeren.

Wat onthouden we? Een naakte eigenaar betaalt vooral de grote herstellingen, een vruchtgebruiker de kleine. Of ook de grote herstellingen als hij nalatig is geweest. Wil je meer advies van onze expert? Klik hier.

Is dit pand niet iets voor jou?