Vlaams Woninghuurdecreet vanaf 1 januari 2019

 ERA Immo Toye licht het nieuwe decreet toe.

Huurdecreet vanaf 01/01/2019

Het centrale element is de verhoging van de financiële huurgarantie van twee naar drie maanden, gekoppeld aan het nieuwe huurwaarborgtegoed. Op deze manier wordt de verhuurder beter beschermd tegen huurachterstanden en huurschade. Daarnaast is het belangrijk voor de makelaar en vastgoeddeskundigen dat een bindende overeenkomst is geregistreerd voor de beschrijving van de uitgaande locatie. Ze moeten worden gemaakt (of laten opstellen) op verzoek van een van de partijen. Als de huurder weigert mee te werken, kan de eigenaar zich tot de vrederechter wenden.

De reikwijdte van dit redactioneel is te kort om alle positieve veranderingen volledig weer te geven. Toch moeten we er zeker een paar noemen: de meer flexibele herziening van de huur voor energiewerken, een pragmatische regeling in geval van overlijden van de huurder, een uitzondering op de verplichting om te adverteren tijdens vakantiewoningen, een afbakening meer strikte nietigheidssanctie voor kwaliteitsproblemen, een verplichting voor de huurder om de eigenaar te informeren over de noodzakelijke reparaties, een duidelijke lijst van huurreparaties, een bezoek aan het recht voor de verhuurder, ... Dit is niet dan een selectie van de dingen die we echt kunnen verwachten.

Pijnpunt

Als sector hebben we veel dingen ten goede verbeterd. Het is echter geweldig om te doen alsof we in alles zijn geslaagd. Dit is niet langer hoe de politiek werkt. Een probleem is de regeling met betrekking tot de persoonlijke garantie. Dit wordt geregistreerd als een vierde vorm van garantie, hoewel de huurder het alleen kan kiezen met de uitdrukkelijke toestemming van de verhuurder. Het probleem is dat vanaf 1 januari 2019 de garantie niet meer kan worden gecombineerd met een andere garantie. Bovendien is de reikwijdte altijd beperkt tot drie maanden huur. In geval van huurachterstand of huurschade kan de borg niet aansprakelijk worden gesteld voor een bedrag dat hoger is dan drie maanden huur.

Bijgevolg wordt de persoonlijke garantie verouderd. Dit is een logische voorspelling, omdat de toegevoegde waarde ten opzichte van een financiële garantie bijna nul wordt. Immers, met een garantie moet je de tussenstap nemen om naar de garant te gaan. Er zijn risico's. De borg kan bijvoorbeeld failliet zijn gegaan of naar het buitenland zijn verhuisd. Als makelaar is het daarom moeilijk om eigenaren te adviseren om een ​​persoonlijke garantie te accepteren: de risico's zijn groter en de geboden bescherming is lager.

Het is heel erg. Omdat vandaag de dag een van de zeldzame instrumenten is waarmee toekomstige huurders met een lagere sociaal-economische status hun kandidatuur kunnen versterken. Via een garantsteller kunnen we de eigenaar extra zekerheid geven, zodat deze klaar is om de huurder een kans te geven. Door het verdwijnen van deze extra zekerheid bemoeilijkt het Vlaamse huurdersbesluit de toegang tot de huurmarkt voor zwakkere huurders.

Compromis naar de prullenmand

Achter de schermen werd echter een amendement voorgesteld dat een aanvaardbaar compromis bevatte. Met dit amendement is het cumulatieverbod gehandhaafd, maar is de limiet van drie maanden huur afgeschaft. De garantie dekt dus alle schade en huurachterstanden, zoals tegenwoordig meestal het geval is (de omvang van de dekking kan contractueel worden overeengekomen en daarom beperkt). Op het laatste moment werd dit amendement verworpen door de grootste meerderheidspartij. We kennen de redenen niet, hoewel het moeilijk te begrijpen is wat een goede reden zou zijn geweest om dit compromis weer in de vuilnisbak te gooien.

Wij betreuren deze beslissing van CIB Vlaanderen ten zeerste. We hebben de afgelopen maanden talloze keren geprobeerd Vlaamse politici te overtuigen van het belang van persoonlijke garanties. Veel politici hebben ook naar onze argumenten geluisterd. Iedereen die weet waarom de grootste fractie in het Parlement de voorkeur gaf aan de nieuwe regeling. De huurmarkt zal zeker niet verbeteren.

Aan de andere kant kan dit niet worden gezegd van de overgrote meerderheid van de andere bepalingen van het Besluit huurwoningen, het middelpunt van de minister van Volkshuisvesting Liesbeth Homans. We kunnen er tenslotte positief over zijn. Maar hoeveel mooier had de foto kunnen zijn zonder deze cruciale bittere nasmaak? Helaas zullen we het niet weten totdat het probleem weer op tafel ligt. Voor CIB Vlaanderen kan dit niet snel genoeg gebeuren. U kunt snel op zijn terugkeer rekenen.

Wil je meer weten?

Klik hier.

BRON: Vastgoedflitsen
DOOR: Stephan Coenen Voorzitter CIB Vlaanderen

Tot slot een klein overzicht: