Welke woon- en renovatiepremies bestaan er allemaal?

3 min.
(Ver)bouwen, Renovatie
Woon- en renovatiepremies

Door het bos de bomen niet zien, of door de bomen het bos*? Het is elke keer weer twijfelen. Wat we bedoelen is nochtans altijd duidelijk: door de veelheid aan aparte elementen of details, verliezen we het grote overzicht. En dat is nu net wat er gebeurt zodra we ons ‘in het premielandschap’ wagen. Of het nu in Vlaanderen, Wallonië of Brussel is.

Wist je dat … ?

  • vrijwel elke overheid in ons land premies en subsidies uitreikt?
  • men er veel aan doet om Belgische woningen energie-efficiënter te maken?
  • elke energiebesparende ingreep een financieel ruggensteuntje van de overheid oplevert?
  • er vaak ook lokale subsidies of ondersteuning en begeleiding mogelijk is?

En er bestaat veel. Heel veel. Bonussen, premies, toelages, kortingen en steunmaatregelen, ze hebben veel namen en zo mogelijk nog meer verschijningsvormen. Dat al die opties via verschillende instanties en vanuit diverse geldlades tot bij een koper, eigenaar of huurder moeten raken, het maakt het niet altijd overzichtelijker om het premielandschap in één oogopslag te overschouwen.

Initiatief nemen is de beste garantie op een premie

Eigenlijk is het zelfs zo goed als onmogelijk. Of minstens specialistenwerk: een ERA makelaar is wat dat betreft sowieso een meerwaarde, dus aarzel niet om binnen te stappen en gewoon de vraag te stellen.

Het is immers niet onbelangrijk te weten dat het uitgangspunt is dat de rechthebbende zelf instaat voor de te nemen stappen om premies en subsidies te krijgen. Dat principe geldt overal: Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Je krijgt ze, als je ze vraagt, op de juiste manier en via de voorgeschreven procedure.

Het initiatief ligt dus bij jezelf. Dat verreist een actieve, ondernemende houding. En eventueel een beetje hulp om door de premies het premielandschap nog te zien.

Een overzichtelijk overzicht, kan dat?

Natuurlijk kan dat.

Premies in Vlaanderen

In een 21-pagina’s-tellende brochure krijg je in elk geval een goed overzicht van de mogelijkheden die er zijn bij een BENOvatie – ofwel: een betere renovatie. BENOveren is dus – behalve goed voor de energiefactuur – een garantie op een financieel ruggensteuntje van de Vlaamse overheid.

Daar stopt het niet. Individuele BENOvatiepremies zijn slechts één element. Via je BENO-pass kan je een totaalrenovatiebonus en een renteloos renovatiekrediet aanvragen, er is gratis begeleiding door een BENOvatiecoach mogelijk, je betaalt vaak minder onroerende voorheffing of geniet een gunstiger registratietarief. En dit lijstje is ver van volledig.

Twee websites die een – anno 2022 – actueel overzicht geven van de mogelijkheden zijn deze:

Daarnaast geeft een heuse digitale premiezoeker je op basis van locatie een overzicht van het aanbod dat lokale besturen bieden. Elk lokaal bestuur afzonderlijk, inderdaad.

NIEUW: Mijn VerbouwPremie: dé premie voor energiebesparende investeringen

Nieuw sinds 1 juli 2022 is Mijn VerbouwPremie. Dit aanvraagsysteem bundelt de vroegere renovatiepremie en de meeste premies van Fluvius voor energiebesparende investeringen. Aan de hand van een online simulator ga je makkelijk na op welk premiebedrag je recht hebt.

Vanaf 1 oktober 2022 kunnen particulieren en bedrijven via één online loket deze VerbouwPremie aanvragen voor renovatie én energiebesparende investeringen. Die eengemaakte premie geldt voor woningen, appartementen en alle andere gebouwen in het Vlaamse Gewest.

Premies in Brussel

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wijkt natuurlijk geen eeuwigheid af van wat in Vlaanderen gangbaar is, maar andere overheid, andere nuances. Het kan dus geen kwaad om hier je licht op te steken.

Ook Brussel kreeg dit jaar trouwens een nieuw renovatieplatform. Op de website van Renolution vind je snel terug welke premies er voor handen zijn in jouw situatie. Daaronder valt tevens het ECORENO-krediet: een financieringsoplossing voor alle soorten van renovatiewerken aan een Brusselse woning tegen een preferentieel tarief van 0% tot 1%.

Premies in Wallonië

Zoek je het nog iets zuidelijker, dan kom je op het grondgebied van het Waals Gewest en kunnen onderstaande links een goed startpunt zijn.

Je renovatie financieren doe je in Wallonië met Renopack. Net als het renteloos renovatiekrediet in Vlaanderen, geeft dit hulpmiddel je de mogelijkheid een lening van 1.000 tot 60.000 euro aan 0% aan te gaan voor verbouwingswerken – in dit geval voor een woning in Wallonië.

We begonnen dit blokje tekst ermee: elke overheid in ons land – en dat zijn er dus heel wat – reikt premies en subsidies uit. Voor zeer uiteenlopende zaken en op zeer uiteenlopende manieren. Het loont absoluut de moeite om jezelf daarin even te verdiepen. Of je daarbij te laten informeren door een ERA makelaar, onze website in de gaten te houden en onze blogberichten te lezen.

 

*Voor de volledigheid: de geijkte uitdrukking is ‘door de bomen het bos niet (meer) zien’. Door de details (bomen) het overzicht (bos) verliezen.