Home | Blog | Wegwijs in het nieuwe EPC (1 januari 2019)

Wegwijs in het nieuwe EPC (1 januari 2019)

De start van een nieuw jaar is traditioneel een periode van veel goede voornemens die nooit uitkomen en een pak nieuwe regelgeving. Eén van de meest in het oog springende is het nieuwe EPC. En daar maken we je graag even wegwijs in, want dat is nodig.

Voor alle duidelijkheid: het EPC of energieprestatiecertificaat is een Vlaams document dat aantoont hoe energiezuinig een gebouw of woonunit is. ‘Vlaams’, want er bestaan vanzelfsprekend ook een Brusselse en een Waalse variant met eigen specifieke vereisten. Welkom in België. Kort door de bocht willen alle overheden nochtans hetzelfde: sensibiliseren rond energiezuinigheid. Ongeacht het type EPC, het gebouw waarop het van toepassing is of de overheid die het uitreikt.

Is een EPC verplicht?

In Vlaanderen is het laten opstellen van een EPC verplicht bij elke vorm van verkoop of verhuur. Ongeacht of het een gebouw, een flat, een studio of een permanente stacaravan betreft … de toekomstige bewoner moet weten hoe energiezuinig hij of zij gaat wonen. Het is anno 2019 op geen enkele manier te verantwoorden dat we met ons allen de buitenlucht nog een beetje extra gaan opwarmen. Bovendien – en dat merkt iedereen heel concreet op het eind van elke maand – zijn de huidige energieprijzen van die aard dat elk streven naar een zuinige woning zich financieel laat voelen.

Een EPC is standaard tien jaar geldig, of net zolang tot er verbouwd, gerenoveerd, aangepast wordt. Waarom? Omdat elke verandering aan een woning mogelijk een impact heeft op de energiezuinigheid. Doorgaans zal dat trouwens een positieve impact zijn, maar zelfs wanneer je beslist om achteraan de buitenmuur gewoon in te gooien, blijft het belangrijk te weten waar het gebouw zich op het vlak van energiezuinigheid situeert ten opzichte van andere. Dat is namelijk de rode draad die door de hele EPC-regelgeving loopt: elke woning wordt in kaart gebracht en getoetst aan de doelstellingen die beschreven zijn in het ‘Renovatiepact’.

Los van de verplichting is een EPC voor elke eigenaar handig. Sinds 1 januari 2019 staat op elk EPC een label dat de energiezuinigheid van de woning duidelijk maakt en je krijgt een pak – meer concreet dan vroeger – interessante aanbevelingen en richtlijnen om de energiekost naar omlaag te helpen. Elk certificaat informeert tegelijk over de energiebesparende investeringen die je eventueel nog kan doen.

Het nieuwe EPC-label

Om al die verschillende panden, units en bouwjaren met elkaar te kunnen vergelijken, vind je sinds 1 januari 2019 op elk EPC een label. Dat gaat van A+ (uitstekend) tot F (ondermaats) en alles daar tussenin. Het maakt de zaken een stuk duidelijker dan het kengetal, uitgedrukt in kWh/m², dat voor 2019 werd gebruikt. Het is bij elke verhuur of verkoop verplicht om het nieuwe label duidelijk te vermelden. Een goed – groen – label is natuurlijk interessant en goede ‘reclame’ voor een pand dat te koop of te huur wordt aangeboden. Nogmaals: een energiezuinige woning is er eentje die zich op het eind van de energie-afrekening deels terugbetaalt.

Wie stelt een EPC op?

Een door het Vlaams Energieagentschap erkende deskundige. Die heeft de opleiding tot energiedeskundige type A gevolgd en mag een EPC toekennen. Aangezien het om een Vlaamse bevoegdheid gaat, en elke regio eigen deskundigen (en eigen specificaties) heeft, hangt een en ander dus af van de locatie van de woning of het appartement. Voor de regelgeving rond EPC in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verwijzen we je graag naar Leefmilieu Brussel, terwijl Energie Wallonië verantwoordelijk is voor het Waalse gewest.

EPC sinds 1 januari 2019 samengevat

  • Een ‘oude’ EPC (van voor 1 januari 2019) blijft tien jaar gelden, of tot renovatie of verbouwing.

  • De nieuwe EPC (vanaf 1 januari 2019) is visueel overzichtelijker, kent een label toe aan een pand en bevat heel wat interessante extra energie-info.

  • Het EPC is altijd een vereiste bij de verkoop of verhuur van een woning. Vooraf!

  • De nieuwe labels (A+ tot en met F) moeten duidelijk vermeld worden bij verhuur of verkoop.

  • Het wordt toegekend door een deskundige, die daarvoor langskomt.

  • De precieze regelgeving verschilt per regio, maar zowel in Vlaanderen, Wallonië als Brussel moet je eraan voldoen.

VTM-nieuws: Het energiepeil heeft een impact op de woningprijs

Is dit pand niet iets voor jou?