Verhuren zonder zorgen

Zorgeloos verhuren? Dan bent u bij ERA Nobis aan het juiste adres


Beslist u de verhuring van uw huis of appartement aan ons over te laten, dan vindt u hier wat wij bij ERA Nobis gedurende het verhuurproces voor u betekenen.

  Het netwerk werkt voor u

  Wie zegt dat uw eigendom verhuurd wordt aan iemand uit uw buurt? Hoe vindt u snel een geschikte woning of appartement als u uw baan in Leuven omruilt voor een job in Hasselt? En hoe weet een inwoner van Genk dat het huurpand in Herk-de-Stad eigenlijk precies is wat hij zoekt? Kort en krachtig antwoord: dankzij het vastgoednetwerk van ERA.

  Het ERA-netwerk staat voor een hecht samenwerkingsverband van kwaliteitsmakelaars in residentieel vastgoed. Via de gespecialiseerde software wisselen onze ERA-makelaars in Hasselt, Herk-de-Stad en Zonhoven met andere ERA-makelaars onderling elke dag het immoaanbod te huur en te koop uit. Een geruststelling dus dat u er niet alleen voor staat…

  Wanneer u via ERA Nobis uw eigendom laat verhuren, geniet u het voordeel dat het complete Belgische netwerk zich voor u inspant. Of een kandidaat-huurder nu binnenwandelt in een van de 13 ERA-kantoren in Limburg of een van de 21 kantoren in Vlaams-Brabant; in elk kantoor kan uw eigendom voorgesteld worden waardoor wij u snel aan een goede huurder kunnen helpen!

  Op die manier bereikt uw eigendom véél meer kandidaat-huurders dan enkel diegenen van het dorp of de stad waar het gelegen is. Alleen op die manier gaat u pas écht op zoek naar goede huurders. En dat verwacht u toch van een professionele vastgoedmakelaar, niet?

  ERA Netwerk ook in Limburg - ERA Nobis Hasselt

  Goed begonnen…

  Alvorens de zoektocht naar huurders te beginnen, bespreken we samen een realistische huurprijs voor uw eigendom. Hiervoor baseren we ons op honderden reeds door ons verhuurde panden. Daarna nemen we professionele foto’s en publiceren we uw huis, appartement of handelsruimte op nationaal bekende websites. Uw pand wordt ook geafficheerd in onze verschillende etalages en een groot opvallend bord wordt op een goed zichtbare plaats aan uw voorgevel bevestigd.

  Een huurder of een goede huurder?

  Elke geïnteresseerde in uw eigendom wordt tijdens het bezoek ter plaatse bijgestaan door een ervaren lid van ons team, ook als uw huidige huurder misschien nog in de eigendom woont. Bij elk bezoek overhandigen we een professionele kleurenbrochure waarin uw eigendom wordt gepresenteerd.

  Ons selectieproces omvat o.a. de controle van werk, inkomen, gezinssituatie…  van de kandidaat-huurders. Daarna bespreken we elke kandidaat met u als eigenaar. U vormt de eindbeslissing!

  Voor elke eigendom wordt een gepersonaliseerde en correct opgemaakte verhuurovereenkomst ondertekend. Alle wettelijk verplichte bijlagen zijn aanwezig. Het huurcontract wordt nadien geregistreerd en het ontvangen en blokkeren van de huurwaarborg wordt door ons geregeld.

  Het opmaken en het afhandelen van een gedetailleerde plaatsbeschrijving gebeurt door onze interne expert met behulp van tekst en foto’s.  Bij elke nieuwe huurder (intrede) en bij elk vertrek van uw vorige huurder (uittrede), wordt zulk document volledig opnieuw opgemaakt samen met een proces-verbaal van uittrede.

  Uw bijdrage in de plaatsbeschrijving als eigenaar/verhuurder is slechts éénmalig te betalen. Toch wordt er bij élke verhuring telkens een nieuwe plaatsbeschrijving opgemaakt bij het in- en uittrede van de huurders.

  Begeleiding in immo administratie - ERA Nobis Hasselt

  Onze dienstverlening 

  Elke maand zorgen wij voor de inning en het doorstorten van de huurgelden naar uw rekening. Tijdigheid en juistheid van de betalingen van uw huurder worden dus door ons gecontroleerd. Geen kopzorgen voor u!

  Bij niet of laattijdige betaling, zorgen wij voor de verdere afhandeling. Dit gebeurt eerst via telefoon, brief en schriftelijke aanmaningen. Nadien gaan we verder met aangetekende ingebrekestellingen, aanstelling van de advocaat, vonnis laten uitspreken door de vrederechter, uitvoering van het vonnis via de deurwaarder,… En u bent verzekerd!

  Bij eventuele huurschade zal bij de uittredende plaatsbeschrijving een proces-verbaal van uittrede worden opgemaakt en overhandigd aan ofwel de advocaat, ofwel de gerechtsexpert die wij voor u aanstellen. Ook hier verzorgen wij de opvolging tot en met het vonnis van de vrederechter.

  Wij zorgen voor alle administratie rond uw huurdossier: de jaarlijkse index-aanpassing en alle briefwisseling hieromtrent naar de huurder, alles inzake de  plaatsbeschrijving, het controleren van de jaarlijkse verplichtingen  van de huurder (brandverzekering, keuring centrale verwarming,…), briefwisseling wanneer uw huurder zijn opzeg doet,…

  In detail 

  Dient uw huurder een afrekening te krijgen (bv. voor gemeenschappelijke lasten in een gebouw met een syndicus), stellen wij die voor u op en versturen hem naar de huurder. Wij innen het verschuldigde bedrag en storten het door op uw rekening. Ook hier geen kopzorgen voor u!

  Daarbovenop zijn wij ook het aanspreekpunt voor de huurder in geval van klachten, problemen of vragen. U wordt dus niet telkens door uw huurder gebeld wanneer de koelkast stuk is, een lamp moet vervangen worden…
  Indien u dat wenst, kunnen wij ook iemand sturen voor een herstelling.

  Indien uw huurder vertrekt, verzorgen wij opnieuw het hele proces: controleren van de staat van uw eigendom, opstellen proces-verbaal van uittrede, vrijgave en administratie van de huurwaarborg, overname nutsvoorzieningen naar uw nieuwe huurder, opstellen van een volledig nieuwe plaatsbeschrijving en…
  wij zoeken de eerste 3 jaar gratis een nieuwe huurder voor u!

  U kan écht op beide oren slapen: u bent bij ons verzekerd tegen alle huurgeschillen. Is er schade bij einde huur? Is er betalingsachterstal? Houdt de huurder zich niet aan de gemaakte afspraken? Wat er ook mis kan gaan, geen schrik voor hoge advocaat- of gerechtskosten want u bent verzekerd. Meer info en voorwaarden bij ons op kantoor.

  Wist u trouwens dat ...

  • … wij voor u het wettelijk verplichte energieprestatie-certificaat (EPC) laten opmaken indien u dat wenst? Via onze energiedeskundige beschikt u meestal binnen enkele dagen over het certificaat.
  • … wij alle overnames doen van water, gas en elektriciteit tussen de huidige bewoner en uw nieuwe huurder? Het opnemen van meterstanden, het doorgeven van de nieuwe gegevens aan de juiste maatschappij, een slotfactuur aanvragen voor de vorige bewoner,… laat alles maar aan ons over!
  • … wij u ook kunnen helpen bij kleine klusjes? Bent u een verhuurder met weinig tijd en belt de huurder voor een dringende herstelling? Wij kunnen voor u alles coördineren voor het uitvoeren van klein onderhoud en herstellingen.
  • … onze kantoren al jarenlang de Gold Member Award winnen en zich dus tot de top 10 beste ERA-kantoren mogen rekenen?
  • … wij aan elke geïnteresseerde voor uw eigendom een brede waaier van bezoekmomenten aanbieden? Van maandag tot en met zaterdag kan een afspraak ingepland worden.
  • … wij beschikken over een “huurderwachtzaal”? Vanaf het moment dat uw eigendom bij ons in verhuur komt, wordt het automatisch voorgesteld aan alle mensen die in ons systeem zitten waarvan wij weten dat ze naar zoiets op zoek zijn.
  • … u ons helemaal niets moet betalen indien er toch geen huurder zou gevonden worden binnen de overeengekomen termijn? Zelfs geen opstart- of administratiekosten of andere kleine lettertjes…

  Contacteer ons voor meer informatie

  immo te huur - ERA Nobis Hasselt

  Welkom bij ERA Nobis

  Vastgoed kopen of verkopen? De makelaars van ERA begeleiden u deskundig en resultaatgericht. 
  U vindt zeker een ERA makelaar in uw buurt. 
  Zelf een ERA makelaar worden? Ontdek het ERA-effect.

  Panden in de kijker van ERA Nobis