Verhuren

Het verhuurproces

  • Wij organiseren een kennismakingsgesprek en met advies omtrent de staat van uw eigendom en de huurprijs. Samen overlopen we onze werkwijze en ondertekenen onze verhuuropdracht.
  • Wij hangen een "te huur"-bord en onze fotograaf maakt een fotoreportage. Wij zorgen voor de nodige publiciteit van uw eigendom!
  • Voorafgaand aan een bezoek vult elke kandidaat-huurder een inlichtingenfiche in. Daarna organiseren wij een enthousiaste rondleiding. U ontvangt elke keer een kort verslag van het bezoek.

Verhuurd!

  • Als de kandidaat wenst te huren, wordt een kandidaatstelling aan u voorgelegd. Wie de nieuwe huurder wordt, dat beslist de verhuurder zelf.
  • De huurovereenkomst wordt door ons opgemaakt en ondertekend door alle partijen op kantoor. Verder voorzien wij ook een plaatsbeschrijving indien u dit wenst.
  • Bij de ondertekening van het contract dient de huurder een betalingsbewijs voor te leggen van de eerste maand huur en de waarborg (3 maanden) alsook een kopie van de brandverzekering.
  • Wij verzorgen de bijhorende administratie: registratie van de huurovereenkomst met plaatsbeschrijving en vullen de energie-overnamedocumenten in

     

  • De sleutels van je nieuwe thuis zijn klaar om overhandigd te worden!