Home | ERA Comfort Garantie

ERA Comfort Garantie

Een huis kopen of verkopen zonder extra zorgen

De aankoop of verkoop van een huis of appartement is een van de belangrijkste beslissingen in je leven. Je wil dan ook graag een huis zonder verborgen gebreken of slechte installaties. Daarom garandeert de ERA Comfort Garantie het normaal functioneren van de vaste mechanische installaties die in de woning aanwezig zijn. 

Wat is de ERA Comfort Garantie?

Samen met Europ Assistance ontwikkelden we de ERA Comfort Garantie. Deze gratis waarborg dekt de werking van alle vaste mechanische installaties in je huis of appartement. Tot 16 maanden na de ondertekening van de onderhandse koopovereenkomst (compromis) sturen we zo snel mogelijk een vakman om de bestaande installaties in de woning te herstellen. 

Ontdek verder in de pagina alle details. Of download onze folder met alle informatie

Marieke N. getuigt

Marieke N. verkocht haar herenhuis met de hulp van haar ERA makelaar en de ERA Comfort Garantie maakte het verschil voor de potentiële kopers.

Probleem? Zo kosteloos opgelost!

Bij een defect zorgt een degelijke vakman zo snel mogelijk voor de herstelling. Verplaatsing, werkuren en vervangstukken worden terugbetaald. Deze waarborg geldt tot 16 maanden na de ondertekening van de onderhandse koopovereenkomst (compromis).

ERA Comfort Garantie: een woning kopen zonder zorgen

Wat valt er onder de ERA Comfort Garantie?

De basisdekking garandeert het normaal functioneren van de vaste mechanische installaties die in de woning aanwezig zijn. Onder deze basisdekking voor de mechanische installaties vallen:

  • loodgieterswerk binnenshuis zoals zichtbare bovengrondse gas-, afvoer- en waterleidingen 

  • centrale verwarmingsinstallatie op elektriciteit, gas of stookolie en de daarop aangesloten radiatoren 

  • elektrische convectoren, als zij de enige warmtebron vormen voor sanitaire voorzieningen binnenshuis aan toiletten, wastafels, bad en douche 

  • warmwaterinstallatie op stookolie, gas of elektriciteit 

  • elektriciteitsvoorzieningen, van een eenvoudige deurbel tot de complete goedgekeurde bedrading in huis, inclusief wandcontactdozen en lichtschakelaars 

  • jacuzzi: filters, luchtpomp en verwarming 

  • zwembad: filters, verwarming, motor, cilinderkop, relais, compressor, terugslagklep en het niet-ingegraven pijpwerk van en naar het zwembad 

  • waterverzachter en drinkwaterpomp, met beperking tot één toestel

Nog meer zekerheid.

De formule Comfort+ is een aanvullende optie die ook de vast ingebouwde keukenapparatuur dekt: fornuis of kookplaat, oven, magnetron, koelkast, afzuigkap, afwasmachine, droogkast ... Deze toestellen dienen vermeld te zijn op je garantiecertificaat. Je ERA-makelaar vertelt je graag meer over deze extra dekking.

Kies voor meer zekerheid, neem de optie Comfort+

Met deze bijstand speel je op safe.

Onze bijstandsdienst is 24 uur per dag bereikbaar en dat zeven dagen op zeven. Je belt gewoon naar het nummer 02 541 91 36 van Europ Assistance.

De ERA Comfort Garantie beschermt je voldoening over je nieuwe thuis. Van badkamer tot keuken en alles daartussen.

De ERA Comfort Garantie is geen verzekering maar een servicegarantie. Aangezien het niet over nieuwbouw en nieuwe apparatuur gaat dekt deze garantie niet alle gebreken. Voor de volledige versie van de garantievoorwaarden verwijzen we graag naar het garantiecertificaat dat je van je makelaar kreeg. Heb je dit nog niet ontvangen, vraag het dan zeker. 

Grotere kans op een snellere verkoop tegen een betere prijs

Neem contact op met een makelaar in je buurt!

Door de ERA Comfort Garantie krijgt uw woning een meerwaarde die voor een hogere opbrengst kan zorgen terwijl de verkoopkans stijgt en de verkooptijd korter wordt.

Wat doen wij met jouw gegevens?
ERA Comfort Garantie
Met deze unieke zekerheid en service ben jij als verkoper extra gerust

Vind je huis zonder extra zorgen

Nog meer zekerheid met de comfort +

Vind een ERA makelaar in jouw buurt

Veel gestelde vragen, heldere antwoorden

Welke schade is gedekt?

De waarborg van de basisdekking geldt voor defecten ontstaan door een fout in het ontwerp, de constructie of het materiaal van de in de woning aanwezige en gewaar- borgde installaties en toestellen, die een invloed hebben op hun normale werking.

Enkel de schade aan de toestellen en installaties in het privégedeelte van een particuliere woning en aanpa­ lende gebouwen worden gedekt, de schade aan gemeen-

schappelijke delen van een appartementsgebouw niet. De waarborg geldt voor defecten die ontstaan tijdens de geldigheidsduur van de ERA Comfort Garantie. Bestaande gebreken die de verkoper of eigenaar ver- zweeg worden niet gedekt. Hiervoor dien je je recht- streeks tot hem te richten.

Jouw waarborg: wij sturen zo snel mogelijk een vakman om de bestaande installaties in de woning te herstellen zodat ze weer normaal functioneren.

De ERA Comfort Garantie komt tussen voor zowel de verplaatsingskosten, de werkuren als de wisselstukken maar dekt niet de mogelijke schade die ontstond ten gevolge van dit defect.

Een voorbeeld: de kosten voor het herstellen van een lek in de waterleiding zijn wel gedekt, de kosten voor het oplossen van de waterschade aan plafonds, muren, behang ... niet. In de meeste gevallen kan je hiervoor een beroep doen op je woningverzekeraar. Een volledige lijst van uitsluitingen vind je terug in artikel 7 van de algemene voorwaarden van het ERA Comfort Garantie certificaat. Lees dit grondig na a.u.b.

Geldt dit voor alle toestellen en installaties in mijn woning?

Nee, enkel die toestellen en installaties opgenomen in artikel 5 van de algemene voorwaarden van uw ERA Comfort Garantie certificaat onder ‘Gewaarborgde pres- taties’ zijn gedekt.

Wat met de centrale verwarming en de warmwaterinstallatie?

Indien de centrale verwarming en de warmwaterinstallatie werken op gas, olie of elektriciteit, wordt de werking ervan gegarandeerd. Dat geldt ook voor de hierop aangesloten toestellen. Op voorwaarde dat de centrale en de individuele verwarmingsinstallatie correct werden onderhouden volgens de wettelijke normen van de regio waarin de woning zich bevindt.
Bij gebrek aan centrale verwarming zijn de individuele aan de vloer of aan de muur gehechte elektrische convectoren gedekt, als zij de enige warmtebron vormen. Hout-, pellet- en kolenkachels, open haarden en alle niet-zichtbare leidingen naar en van de radiatoren vallen buiten de waarborg.

Onze verwarmingsinstallatie staat in de garage. Valt ze onder de garantie?

Ja, indien de garage in of aan de woning gebouwd is. Installaties in vrijstaande gebouwen vallen niet onder de garantie.

En de werking van de kranen van mijn bad?

Absoluut. Sanitaire voorzieningen aan of op wastafels, wc, bidet, bad en stortbad, zoals zichtbare aan- en afvoerlei- dingen en de aangesloten kranen worden gedekt.
De wastafel zelf, het bad, bidet en wc zijn geen mecha- nische toestellen en vallen dus niet onder de garantie.

Wordt de goede werking van de elektriciteit in mijn woning beschermd?

Vaste elektriciteitsinstallaties worden gewaarborgd. Dat geldt ook voor de deurbel, schakelaars, stopcontacten, zekeringspanelen en algemene bedrading. Maar niet voor garagedeuropeners, intercomsystemen, inbraak-, brand- en rookalarmen.

Is mijn koelkast inbegrepen?

Ja, op voorwaarde dat je koos voor de optionele formule COMFORT+ die geldt voor de ingebouwde keukentoe­ stellen: fornuis of kookplaat, oven, braadgrill, friteuse, koelkast, diepvriezer of koelkast met vriezer, magnetron- oven, stoomkoker, afzuigkap, afwasmachine, keukenma- chine, koffiezetmachine, wasmachine en droogkast. Met ingebouwd bedoelen we vrijstaande keukentoestellen geïntegreerd in de keukenmeubels, zodat de apparaten een geheel met de keuken vormen. Uiteraard dienen deze toestellen expliciet vermeld te zijn op je garantie- certificaat. Heb je hier nog vragen over? Je ERA make- laar weet raad.

Ik kocht een villa met jacuzzi. Telt dat bubbelbad voor de ERA Comfort Garantie?

Ja, we komen tussen voor de filters, luchtpomp en ver­ warming van je jacuzzi. Voor een zwembad zit je safe voor de filters, verwarming, motor, cilinderkop, relais, compressor, terugslagklep en het niet-ingegraven pijp- werk naar en van het zwembad. Ook een waterverzach- ter en drinkwaterpomp zijn gedekt, met beperking tot één toestel.

Ik tekende op 1 februari een verkoop overeenkomst met opschortende voorwaarde tot 15 februari. De akte is verleden op 1 mei. Hoe lang loopt mijn ERA Comfort Garantie?

De duurtijd van de ERA Comfort Garantie is altijd 16 maanden vanaf de datum van koopovereenkomst (com- promis), maar de dekking is pas verworven wanneer de opschortende voorwaarden zijn vervuld. Indien de koopovereenkomst definitief werd op 15 februari is de woning vanaf dan nog gedurende 15,5 maanden gedekt. Als koper heb je in dit voorbeeld 13 maanden garantie (vanaf datum akte), de verkoper 2,5 maand.

We hebben een dokterspraktijk in onze woning. Genieten wij van de ERA Comfort Garantie?

De ERA Comfort Garantie geldt enkel voor de (gedeelten van) woningen of appartementen bestemd voor perma- nente particuliere bewoning. De installaties en toestel­ len in het commerciële gedeelte zijn niet beschermd. Als de verwarmingsinstallatie zich bijvoorbeeld in een magazijn bevindt, valt ze niet onder de garantie.

Ik kocht een woning met ERA Comfort Garantie om te verhuren. Kan mijn huurder van 'mijn' garantie genieten?

Ja, op voorwaarde dat je huurder er zijn vaste hoofdver­ blijfplaats heeft en met jou een huurovereenkomst afsloot voor lange termijn. Dat wil zeggen dat de einddatum van het huurcontract later valt dan de einddatum van de ERA Comfort Garantie.

Een van de installaties of toestellen die onder mijn era comfort garantie valt is defect. Wat doe ik?

Je belt gewoon naar het nummer 02 541 91 36 van Europ Assistance. De service is 24 uur per dag be­ reikbaar en dat zeven dagen op zeven. Op basis van jouw adres kunnen zij bevestigen dat je recht hebt op herstelling dankzij de ERA Comfort Garantie. Zij sturen dan zo snel mogelijk een vakman. Bel zodra je kan, en in elk geval binnen de tien werkdagen na het vaststellen van de panne.

Er viel iets in panne. Mag ik zelf een hersteller bellen?

Dat hoeft niet. Europ Assistance heeft een nationaal netwerk van vakmensen die als hersteller aange- steld zijn en ook zorgen voor vlotte en juiste com­ municatie. Je hebt altijd het recht om de door Europ Assistance aangestelde dienstverlener te weigeren om een gegronde reden. In dat geval stellen we je andere dienstverleners uit de buurt voor.

Moet ik zelf iets betalen?

Je betaalt de factuur zelf aan de hersteller. Daarna stuur je ze op naar Europ Assistance, op dit adres: Europ Assistance Belgium NV, Claims afdeling Triomflaan 172, 1160 Brussel claims@europ­assistance.be

De terugbetaling gebeurt rechtstreeks op jouw rekening.

Wat kan ik maximaal vergoed krijgen?

De basisdekking van de ERA Comfort Garantie komt zowel tussen in de verplaatsingskosten, de werkuren als de wisselstukken. Voor installaties en toestellen jonger dan 25 jaar bedraagt de tussen­ komst in de wisselstukken maximaal 1500 euro. Voor de installaties en toestellen vanaf 25 tot en met 35 jaar gaat het om maximaal 500 euro. Installaties en toestellen ouder dan 35 jaar zijn uitgesloten. De totale tussenkomst per schadedossier (verplaat- singskosten, werkuren en wisselstukken) bedraagt maximaal 7500 euro.

De optionele dekking Comfort+ voor de keukenap- paratuur voorziet voor toestellen jonger dan zeven jaar maximaal 400 euro als tussenkomst in de wis­ selstukken. Voor toestellen ouder dan zeven jaar, tot en met 12 jaar, bedraagt de tussenkomst op de wisselstukken maximaal 100 euro. Toestellen ouder dan 12 jaar zijn uitgesloten. De totale tussenkomst per schadedossier bedraagt maximaal 800 euro. Deze waarborg is enkel van toepassing voor zover de hierboven genoemde toestellen al in de woning aanwezig zijn en correct functioneren op het mo- ment van het afsluiten van de koopovereenkomst.