Home | Blog | Alles wat je moet weten over het asbestattest

Alles wat je moet weten over het asbestattest

Vlaanderen asbestveilig maken tegen 2040: dat is de achterliggende missie van het asbestattest dat eind dit jaar verplicht wordt. Verkoop je vanaf 23 november 2022 een woning ouder dan 2001? Dan moet je een inventaris laten opmaken door een asbestdeskundige van OVAM. 

De verplichte inspectie op asbest in Vlaamse woningen komt niet als een verrassing. Eind de jaren 90 kwam er een verbod op de productie en het gebruik van het materiaal omwille van de grote gezondheidsrisico’s die ermee gepaard gaan. Voorheen werd het echter heel vaak toegepast in woningbouw, onder meer in dak- en gevelbekleding, en vandaag vind je het volgens OVAM nog terug in bijna 3 miljoen woningen en gebouwen in Vlaanderen. Daar wilde de regering terecht iets aan doen: enter het asbestattest.

Hoe verloopt een asbestinventarisatie? 

Voor de opmaak van een asbestattest bij de verkoop van je woning kan je sedert 1 juli 2022 terecht bij een erkend asbestdeskundige maar voor een compromis dat ondertekend wordt voor 23 november is het dus niet verplicht om een asbestattest te hebben. Vanaf 15 september worden de eerste asbestattesten door de OVAM afgeleverd. Je dan het asbestattest ook raadplegen via de Woningpas. Meer info over de Wonigpas lees je in onze blog
 
Die verplichting gaat gaat dus pas in op 23 november 2022, en niet enkel bij een verkoop maar bij elke overdracht onder ‘levenden’, zijnde ook bij de overdracht van het eigendomsrecht (schenking, vruchtgebruikt, erfpacht, etc.). Koopt een investeerder een woning om deze vervolgens te verhuren, moet hij het asbestattest aan de kandidaat-huurders overhandigen.  
 
Een lijst van alle gecertificeerden wordt binnenkort bekendgemaakt op de website van OVAM. Je kan voor het aanstellen van een gecertificeerde asbestdeskundige ook de hulp inschakelen van je ERA makelaar of van een notaris. Heb je een expert in de buurt gevonden? Dan komt die langs voor een controle waarbij er foto’s en staaltjes genomen worden van alle ruimtes en mogelijk asbesthoudende materialen. Nadien ontvang je een uitvoerig verslag waarin beschreven staat of en waar er zich asbest in je woning bevindt. Dat verslag is vanaf november dus verplicht voor te leggen aan de kandidaat-kopers van woningen die van voor 2001 dateren. Een asbestattest is 10 jaar geldig, tenzij er sprake is van minstens één asbesthoudend materiaal met hoog materiaalrisico. In dit geval is de geldigheidsduur beperkt tot 5 jaar. 

Wat zijn de gevolgen van een ‘positieve’ test op asbest? 

Het asbestattest werd enerzijds in het leven geroepen om de aanwezigheid van asbest in Vlaamse eigendommen in kaart te brengen, en anderzijds om kopers van oudere woningen correct te informeren. De klemtoon ligt op transparantie en de vaststelling van asbest heeft verder geen gevolgen voor de verkoper. Test je woning positief op het materiaal, dan ben je niet verplicht om het onmiddellijk te verwijderen. Ook voor kopers is het geen must, dan wel een gezonde keuze.  

Geldt het verplichte asbestattest ook in Brussel en Wallonië?  

Zo Vlaams als ‘het asbestattest’ van de tong rolt, is het ook louter een Vlaamse maatregel. In Brussel noch in Wallonië is er momenteel een verplichte asbestinventarisatie van kracht. De asbeststop uit 1998 geldt wel voor het hele land. 

Komt jouw woning in aanmerking voor een asbestattest?

Wij adviseren je tijdens het volledige verkoopproces.

Is dit pand niet iets voor jou?