Home | Blog | Welke tarieven gelden voor de registratierechten?

Welke tarieven gelden voor de registratierechten?

De Vlaamse woonregeling werd de afgelopen jaren meermaals hervormd. Ook volgend jaar verandert er heel wat op het vlak van de registratierechten die je betaalt bij de aankoop van een eigen woning. We zetten de belangrijkste wijzigingen op een rij!

Wie vastgoed koopt, betaalt registratiebelasting op de totale aankoopprijs. Hoeveel procent is afhankelijk van gewest tot gewest en vanaf 2022 past het Vlaams Gewest daarvoor een nieuw stelsel toe. De regering-Jambon kondigde drie belangrijke hervormingsmaatregelen aan die in het voordeel zijn van first time buyers, maar minder interessant voor investeerders.

Hoeveel registratierechten betaal je op je eerste en enige woning? 
Voor wie een eerste en enige gezinswoning koopt, geldt tot eind 2021 het tarief van 6% registratierechten. Vanaf 2022 daalt dat percentage naar 3%, de helft dus. Dat betekent concreet dat wanneer je een woning van pakweg 250.000 euro aanschaft, je vanaf januari 7.500 euro in plaats van 15.000 euro aan registratierechten betaalt. Daarbij wordt gekeken naar de datum van de akte: als je dit jaar het compromis tekent, maar de akte pas in 2022 verlijdt, geniet je toch van verlaagde registratierechten.

Registratierechten meenemen kan nog twee jaar 
Om die tariefverlaging te financieren, wordt de meeneembaarheid geleidelijk afgeschaft richting 2024. Als je nu je starterswoning wil inruilen voor een grote woning, kan je een deel van je registratierechten meenemen bij je nieuwe aankoop. Dat zal binnen twee jaar niet meer mogelijk zijn. Intussen geldt er een overgangsregeling: als koper kies je zelf tussen 3% registratierechten of het voordeel van de meeneembaarheid in combinatie met 6% registratierechten. Niet zeker welke optie in jouw situatie het voordeligst uitkomt? Je ERA makelaar adviseert je graag!

Korting als je een bescheiden woning koopt 
Of je nog steeds minder rechten betaalt bij de aankoop van een ‘bescheiden’ woning? Jawel! Je bent minder registratiebelasting verschuldigd als het om een huis of appartement met een maximale aankoopprijs van 200.000 euro gaat en dat blijft in 2022 zo. Al daalt de korting die je krijgt ook met de helft, in lijn met de halvering van de registratierechten. Je betaalt vanaf volgend jaar 2.800 euro aan registratierechten minder, in plaats van 5.600 euro.

Hoeveel registratierechten betaal je op je enige woning als je die ingrijpend renoveert? 
Om de aankoop van oudere woningen te stimuleren, geldt er een aangepast tarief voor wie een eerste gezinswoning aankoopt om die: ofwel grondig energetisch te renoveren, ofwel te slopen en herop te bouwen. In dat geval betaal je vandaag 5% aan registratierechten, maar dat percentage daalt naar slechts 1% in 2022 – eveneens met de aktedatum als ijkpunt. Dat kan zo’n 10.000 euro verschil maken als je bijvoorbeeld een huis van 250.000 euro koopt. De belangrijkste voorwaarde? De renovatiewerken moeten tot de hoogste EPC-score leiden.

Wil je het verlaagde tarief voor een ingrijpende renovatie toepassen op een ‘bescheiden woning’? Da’s perfect mogelijk! Zowel de korting die je geniet bij de aankoop van een woning van maximaal 200.000 euro als de 1% aan registratierechten worden dan verrekend.

Hoeveel registratierechten betaal je op de aankoop van een tweede woning of investeringsvastgoed? 
De herziene woonfiscaliteit is minder goed nieuws voor investeerders. Het standaardtarief voor de registratierechten stijgt in 2022 van 10% naar 12%. Dat standaardtarief is niet alleen van toepassing op de aankoop van een tweede woning of investeringsvastgoed maar evenzeer op handelspanden én bouwgronden. Als tegemoetkoming wordt hierbij gekeken naar de compromisdatum. Je mag met andere woorden wel nog het tarief van 10% rekenen als het compromis in 2021 is getekend en de akte pas in 2022 verlijdt.

Klinkt je eigen huis bouwen ineens minder aanlokkelijk? Gelukkig profiteer je tot eind 2022 nog steeds van het verlaagde btw-tarief op de sloop en heropbouw van een woning. Ook als investeerder kan je gebruikmaken van die regelgeving op één voorwaarde: het vastgoed dat je aankoopt, moet verhuurd worden via een sociaal verhuurkantoor voor een minimale periode van vijftien jaar. Voor alle overige investeringen gelden vanaf volgend jaar de verhoogde registratierechten en de traditionele 21% btw.

Investeren in vastgoed? Zet vandaag de stap en betaal nog 10% in plaats van 12% registratiebelasting op je aankoop! Bekijk hier ons aanbod.

De officiële overheidscommunicatie kan je hier bekijken.

Is dit pand niet iets voor jou?