Home | Blog | Welke tarieven gelden voor de registratierechten?

Welke tarieven gelden voor de registratierechten?

De Vlaamse woonregeling werd de afgelopen jaren meermaals hervormd. In 2022 is er veel veranderd op het gebied van de registratierechten die u betaalt wanneer u uw huis koopt. We zetten de belangrijkste wijzigingen op een rij!

Wie vastgoed koopt, betaalt registratiebelasting op de totale aankoopprijs. Hoeveel procent is afhankelijk van gewest tot gewest en sedert 2022 heeft het Vlaamse Gewest daarvoor een nieuw stelsel toegepast. De regering-Jambon introduceerde voor 2022 drie belangrijke hervormingsmaatregelen die in het voordeel zijn van first time buyers, maar minder interessant voor investeerders.

Hoeveel registratierechten betaal je op je eerste en enige woning? 
Voor wie tot eind 2021 een eerste en enige gezinswoning kocht, was het tarief van 6% registratierechten van toepassing. Vanaf dit jaar (2022) daalde dat percentage naar 3%, de helft dus. Dat betekent concreet dat wanneer je een woning van pakweg 250.000 euro aanschaft, je vanaf januari dit jaar 7.500 euro in plaats van 15.000 euro aan registratierechten betaalt. 

Registratierechten meenemen kan nog twee jaar 
Om die tariefverlaging te financieren, wordt de meeneembaarheid geleidelijk afgeschaft richting 2024. Als je nu je starterswoning wil inruilen voor een grote woning, kan je een deel van je registratierechten meenemen bij je nieuwe aankoop. Dat zal binnen twee jaar niet meer mogelijk zijn. Intussen geldt er een overgangsregeling: als koper kies je zelf tussen 3% registratierechten of het voordeel van de meeneembaarheid in combinatie met 6% registratierechten. Niet zeker welke optie in jouw situatie het voordeligst uitkomt? Je ERA makelaar adviseert je graag!

Korting als je een bescheiden woning koopt 
Of je nog steeds minder rechten betaalt bij de aankoop van een ‘bescheiden’ woning? Jawel! Je bent minder registratiebelasting verschuldigd als het om een huis of appartement met een maximale aankoopprijs van 200.000 euro gaat en dat blijft in 2022 zo. Al daalt de korting die je krijgt ook met de helft, in lijn met de halvering van de registratierechten. Je betaalt dus vanaf dit jaar (2022) 2.800 euro aan registratierechten minder, in plaats van 5.600 euro.

Hoeveel registratierechten betaal je op je enige woning als je die ingrijpend renoveert? 
Om de aankoop van oudere woningen te stimuleren, geldt er een aangepast tarief voor wie een eerste gezinswoning aankoopt om die: ofwel grondig energetisch te renoveren, ofwel te slopen en herop te bouwen. In dat geval betaal je sedert 2022 slechts 1% aan registratierechten – eveneens met de aktedatum als ijkpunt. Dat kan zo’n 10.000 euro verschil maken als je bijvoorbeeld een huis van 250.000 euro koopt. De belangrijkste voorwaarde? De renovatiewerken moeten tot de hoogste EPC-score leiden.

Wil je het verlaagde tarief voor een ingrijpende renovatie toepassen op een ‘bescheiden woning’? Da’s perfect mogelijk! Zowel de korting die je geniet bij de aankoop van een woning van maximaal 200.000 euro als de 1% aan registratierechten worden dan verrekend.

Hoeveel registratierechten betaal je op de aankoop van een tweede woning of investeringsvastgoed? 
De herziene woonfiscaliteit voor 2022 stelt dat het standaardtarief voor de registratierechten 12% ipv 10% bedraagd. Dat standaardtarief is niet alleen van toepassing op de aankoop van een tweede woning of investeringsvastgoed maar evenzeer op handelspanden én bouwgronden. 

Klinkt je eigen huis bouwen ineens minder aanlokkelijk? Gelukkig profiteer je tot eind 2022 nog steeds van het verlaagde btw-tarief op de sloop en heropbouw van een woning. Ook als investeerder kan je gebruikmaken van die regelgeving op één voorwaarde: het vastgoed dat je aankoopt, moet verhuurd worden via een sociaal verhuurkantoor voor een minimale periode van vijftien jaar. Voor alle overige investeringen gelden vanaf volgend jaar de verhoogde registratierechten en de traditionele 21% btw.

Investeren in vastgoed? Het blijft een interessante zaak. Zet vandaag de stap!  Bekijk hier ons aanbod.

De officiële overheidscommunicatie kan je hier bekijken.

Is dit pand niet iets voor jou?