Wat is de Mobiscore en hoe belangrijk is het?

2 min.
Verkopen, Mobiscore
ERA Open Huizen Dag

Hoe belangrijk is de Mobiscore bij de waardebepaling van je woning? In juni 2019 werd de Mobiscore of mobiliteitsscore voorgesteld in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dat ging gepaard met heel wat vragen, kritiek en bedenkingen. Ondertussen is de storm al even gaan liggen, maar hoe belangrijk is die index nu?

Eén ding is sinds het ontstaan van de Mobiscore nog niet veranderd. “Het is een cliché als een huis, maar in het vastgoed zijn er drie zaken heel belangrijk: locatie, locatie en locatie”, zegt Johan Krijgsman, CEO van ERA. Hij laat er geen twijfel over bestaan: “Drie keer ‘locatie’, voor drie verschillende invullingen. Een stad als Knokke is duurder dan Wenduine of De Haan. De naam alleen al heeft een prijskaartje. Een tweede element is de populariteit van een wijk of een stadsdeel. Een stad evolueert en straten of wijken worden hip, aantrekkelijker, gewilder en dus ook waardevoller. Of omgekeerd uiteraard. De derde locatiepijler is vooral praktisch van aard: de aanwezigheid van een school, winkels en een station bijvoorbeeld. Ook een beschermd uitzicht bijvoorbeeld bepaalt mee de prijs.”

Wat is de Mobiscore precies?

De Mobiscore is een index die aangeeft hoe goed een woning of locatie scoort qua mobiliteit. Dat gebeurt aan de hand van een schaal van 1 tot 10. De waarde ervan blijft tot op vandaag moeilijk in te schatten, want fiscale of financiële gevolgen zijn er niet aan verbonden. 

Toch wil de Vlaamse overheid potentiële kopers en huurders informeren over de mobiliteitsimpact van hun toekomstige woning. Duurzaamheid op vlak van bereikbaarheid wordt steeds belangrijker. Thuis op een kwartiertje wandelen, een uur met de trein of twee uur in de file: het betekent een wereld van verschil.

Relatief (on)belangrijk?

Toch blijft ook in 2021 de Mobiscore relatief. Het coronavirus leerde ons thuiswerken, online lessen en opleidingen volgen en winkelen op afspraak. Daarnaast drukt de index de ‘gemiddelde’ milieukost voor de verplaatsingen uit. Helaas moeten we durven erkennen dat we op dit stukje wereld gewoon slecht scoren wat betreft de milieukost van onze collectieve verplaatsingen. Dat leidt tot heel wat matige scores.

Wie verder nog even naar boven scrolt en de woorden van CEO Johan Krijgsman naleest, zal merken dat de Mobiscore alleen de derde locatiepijler in rekening brengt. Tal van andere criteria bepalen mee de uiteindelijke waarde van een woning. De eerste twee locatiepijlers, maar ook de grootte van een huis, of het al dan niet instapklaar is, hoe het eruit ziet, de nabijheid van ouders en schoonouders, de tuin, garage en niet te vergeten: de EPC-waarde. Die laatste score is, in tegenstelling tot de Mobiscore, wel echt van belang voor een generatie nieuwe kopers.

Toch benieuwd hoe jouw woning scoort? Surf naar www.mobiscore.be. In enkele seconden zie je het resultaat.