Home | Blog | Waarom gebruik je een sterkmaking bij verkoop?

Waarom gebruik je een sterkmaking bij verkoop?

Wie een onroerend goed verkoopt kan gebruik maken van een sterkmaking. Maar wanneer en waarom zet je het precies in?

Tijdelijke volmacht

Een sterkmaking bij verkoop betekent dat een andere verkoper een tijdelijke volmacht krijgt om voor jou te beslissen. Het kan handig zijn voor een vlotte verkoop.

Meestal wordt het aangewend als er meerdere eigenaars zijn van een pand. Iedereen moet akkoord gaan met de verkoop en de verkoopovereenkomst van het pand. In de praktijk is het niet altijd mogelijk dat iedereen aanwezig kan zijn. Neem nu bij de verkoop van een ouderlijk huis, waarbij alle kinderen als erfgenamen aanwezig moeten zijn. Bij een groot gezin is het niet altijd evident om iedereen tegelijkertijd rond de tafel te krijgen. En al zeker niet als er erfgenamen in het buitenland vertoeven. Om het tekenen van de compromis niet nodeloos lang te laten aanslepen, is er de sterkmaking bij verkoop.

Alle erfgenamen geven dan via een sterkmaking een tijdelijke volmacht aan één van de eigenaars. Die persoon tekent de verkoopovereenkomst en belooft dat de anderen het met de verkoop eens zullen zijn.

Kopen of niet?

De andere eigenaars, die de volmacht gaven, zijn niet gebonden door de sterkmaking. Ze hebben de keuze om akkoord te gaan. Of niet.

Als ze de sterkmaking bekrachtigen worden ze retroactief -vanaf het moment van het sluiten van het contract- partij bij de overeenkomst. Alles is dan in kannen en kruiken en de overeenkomst komt tot stand. De verkoop van het pand komt dus in orde.

Maar wat als de andere eigenaars niet akkoord gaan? Dan komt de verkoopovereenkomst er niet. De koper kan een schadevergoeding vorderen. Meestal wordt de schade becijferd op 10% van de afgesproken verkoopprijs.

Als één van de eigenaars niet bij het tekenen van het compromis aanwezig kan zijn, kan je de overeenkomst toch laten doorgaan. Maak op voorhand goede afspraken met de mede-eigenaars, met het zicht op een vlotte verkoop.

Meer advies van onze expert? Klik hier.

Is dit pand niet iets voor jou?