Home | Blog | Vraag het aan een expert: kan ik klein verlet krijgen als ik wil verhuizen?

Vraag het aan een expert: kan ik klein verlet krijgen als ik wil verhuizen?

Verhuis je op een weekdag en moet je normaal werken? Dan wil je misschien wel een dagje vrij om alles te regelen. Maar moet je daarvoor verlof nemen? Of heb je recht op klein verlet? Advocaat Jan Roodhooft licht toe.

Wel of niet met klein verlet?

Een werknemer kan bij een aantal welomschreven gebeurtenissen met behoud van loon wegblijven op het werk. Dat is bijvoorbeeld het geval als je trouwt, bij het overlijden van bepaalde familieleden enz. De wet geeft aan wat die gebeurtenissen zijn en hoelang je dan precies met behoud van loon mag wegblijven op het werk. Een verhuis valt niet onder de gebeurtenissen die in aanmerking komen voor klein verlet.

Er bestaat op die regel wel een uitzondering als er binnen het bedrijf (of de sector) waarin je werkzaam bent een afwijkende regeling is voorzien. Kijk dus na of dat bij jou het geval is en zo ja of je volgens die afwijkende regeling toch geen recht hebt op klein verlet.

Dag verlof nemen

Zomaar wegblijven op het werk doe je ook maar beter niet. Indien je voor je verhuis geen recht hebt op klein verlet, kan je vakantie vragen aan je werkgever. Heb je geen vakantiedagen meer over, dan kan je vragen of je werkgever ermee akkoord gaat dat je verlof zonder wedde neemt.

Plan je verhuis goed op voorhand in, zodat je een dagje vrij kan verzekeren. En onderschat ook het werk vooraf niet! Inpakken is vaak het grootste werk.

Is dit pand niet iets voor jou?