Home | Blog | Optie nemen op een huis: alles wat je moet weten

Optie nemen op een huis: alles wat je moet weten

Je bent er vrij zeker van: je hebt het huis van je dromen gevonden. Toch is het niet evident om onmiddellijk een bod te doen. Veelal wil je de prijs nog eens bespreken met je partner of wil je de renovatiemogelijkheden nog bespreken met de aannemer of architect. In dat geval kan je ervoor kiezen om ‘een optie te nemen’. Zo vermijd je dat de verkoper het pand intussen aan iemand anders verkoopt.

Wat is een optie precies?

Een optie of verkoopbelofte is een eenzijdige verbintenis van de verkoper, waarbij deze zich verbindt om zijn woning gedurende een bepaalde periode aan niemand anders te verkopen. Op die manier krijgt de kandidaat-koper de mogelijkheid om na te denken of hij al dan niet tot de aankoop van de woning zal overgaan. De kandidaat-koper is op geen enkele manier gebonden door de optie. Beslis je uiteindelijk om toch niet te kopen, dan is dat je goed recht.

De termijn van de optie is steeds vrij te bepalen tussen de partijen. Dit kan gaan van enkele dagen tot zelfs maanden. Het is zeker aan te raden om de condities van de verkoop schriftelijk op te nemen in de optie. Denk hier bijvoorbeeld aan de duur van de optie, de prijs van de woning en eventuele opschortende voorwaarden.

Kan de verkoper een optie weigeren?

De verkoper is niet verplicht om een optie toe te staan en kan dit dus weigeren. Bij een optie beperkt hij namelijk tijdelijk zijn eigen rechten. Gedurende de periode van de optie mag hij niet verkopen aan wie hij wil.

Wanneer de verkoper de optie toestaat, zal de kandidaat-koper in veel gevallen een som geld moeten betalen aan de verkoper. Indien de optie wordt gelicht door de kandidaat-koper, dan wordt dit bedrag aangewend als voorschot. Wordt de optie niet gelicht, dan zal de verkoper het bedrag behouden als vergoeding.

Lichten van de optie

Als de kandidaat-koper beslist om het pand te kopen, zal hij de optie moeten lichten. Dit houdt concreet in dat de kandidaat-koper de verkoper schriftelijk (meestal aangetekend) moet informeren dat hij de woning wenst aan te kopen. Het lichten van de optie brengt de verkoop definitief tot stand, waarna partijen kunnen overgaan tot het ondertekenen van de compromis.

Meer info?

Heb je nog vragen of nood aan advies? Contacteer de ERA makelaar in je buurt. Die helpt je graag verder.

Is dit pand niet iets voor jou?