Home | Blog | Waarom je best het voorschot laat blokkeren als je een woonst koopt

Waarom je best het voorschot laat blokkeren als je een woonst koopt

Als je een huis, appartement of bouwgrond koopt vraagt de verkoper bij het tekenen van het compromis meestal om een voorschot. Maar wist je dat dit niet verplicht is? Onze expert Jan Roodhooft geeft je enkele tips mee.

Onderhandel over het bedrag

Je kan perfect overeenkomen om geen voorschot te betalen. Of je kan het bedrag verlagen. In de praktijk komt het voorschot meestal neer op 10% van de verkoopprijs. Bij de verkoop van een woning die in aanbouw is, is het voorschot wettelijk beperkt tot maximaal 5% van de prijs. Maar natuurlijk kan je hierover onderhandelen met de verkoper.

Stort niet rechtstreeks

Wat je sowieso best niet doet is het voorschot rechtstreeks aan de verkoper betalen. Heeft die financiële moeilijkheden waardoor de koop niet doorgaat? Dan riskeer je dat je het geld niet meer terugziet.
Het compromis is niet tegenstelbaar of niet bindend aan de schuldeisers van de verkoper. Zolang er geen notariële akte en overschrijving in het hypotheekkantoor ligt, kunnen de schuldeisers doen alsof er geen verkoop was.

Hoe zet je jezelf veilig?

  • Laat het voorschot blokkeren bij de vastgoedmakelaar.
  • Of laat het voorschot in bewaring bij de notaris tot bij de ondertekening van de notariële verkoopakte. Hij plaatst het op een rekening die wordt uitbetaald aan de verkoper bij de ondertekening van de akte.
  • Of lever een bankwaarborg af in plaats van een voorschot.

Wil je zeker zijn dat je je voorschot nog terugziet als de verkoper besluit om niet te verkopen? Dek jezelf in en laat het bedrag blokkeren, in bewaring bij de notaris of lever een bankwaarborg af.
Lees meer advies van onze expert.

Is dit pand niet iets voor jou?