Home | Blog | De woningpas: het paspoort van je huis bevat steeds meer informatie

De woningpas: het paspoort van je huis bevat steeds meer informatie

De Woningpas is een online toepassing van de Vlaamse overheid die relevante informatie over de woning en perceel bevat. Deze kan voortaan ook publiek gedeeld worden en is zo nog gebruiksvriendelijker. Hierdoor ontvangen kandidaat-kopers of kandidaat-huurders in een oogopslag alle nuttige informatie over de woning waarin ze geïnteresseerd zijn.

In het najaar van 2018 werd de woningpas gelanceerd, een digitaal paspoort met alle overheidsinformatie over je woning. Intussen zijn we enkele jaren verder en dus luidt de vraag: hoe bekend is de woningpas? De resultaten in absolute cijfers suggereren dat er nog werk aan de winkel is vooraleer elke huiseigenaar of betrokkene vlot gebruikmaakt van dit gratis digitaal paspoort. Met ruim 200.000 unieke bezoekers loopt de site niet meteen het risico overbelast te raken. Bovendien worden vooral de algemene informatiepagina’s het vaakst bezocht. Nochtans vermindert de hele administratieve mallemolen een pak met de woningpas als je een woning (ver)koopt, (ver)huurt of renoveert.

Wat is de woningpas precies? 
Dankzij het platform staan alle beschikbare data en attesten van de woning online en kan je ze als (mede-)eigenaar raadplegen waar en wanneer je wil. Bovendien kan je alles makkelijk delen met je makelaar, notaris, architect of een toekomstige koper of huurder.

Je kan je woningpas bekijken door je aan te melden op woningpas.vlaanderen.be met de Itsme-app, je e-id of een federaal token. Gedaan met het kwijtraken van papieren of het hollen naar verschillende instanties als je een huis wil (ver)kopen, (ver)huren of renoveren. In de toekomst raadpleeg je gewoon het online paspoort van je woning.

Welke informatie vind je in de woningpas? 
De gegevens zijn afkomstig van vier overheidsinstanties die samenwerken aan het digitale paspoort: het Vlaamse Energie- en Klimaatagentschap, het Departement Omgeving, Wonen Vlaanderen en OVAM. De eerste versie van het digitale paspoort bevatte algemene informatie over het gebouw, de bodemkwaliteit en de gebruikte energietypes.

Sindsdien wordt de bundeling regelmatig uitgebreid met nieuwe informatie, handige functies en koppelingen met andere databanken. Zo kreeg het vernieuwde energieprestatiecertificaat (EPC) in januari 2019 een plaats. Daarnaast vind je er ook aangevraagde en toegekende vergunningen, mogelijke premies, een overzicht van de rechten en plichten en een aantal praktische tips terug.

Sinds december 2020 bevat je woningpas ook een overzicht van de uitgevoerde renovatiewerken. Het gaat om alle energetische renovaties waarvoor de netbeheerder sinds 2012 een premie toekende.

Sinds 25 juni 2021 is er ook een digitale kluis beschikbaar waar je als eigenaar zelf documenten over je woning kan opladen en bewaren. Het is een handige en veilige online verzamelplaats voor je plannen, attesten, keuringen, verslagen, onderhoudsdocumenten, foto’s en facturen van uitgevoerde werken. Zo blijft je woningpas steeds up-to-date.

Nieuw in 2022: je woningpas publiek delen - waarom is dit handig? 
Sinds 2020 is het al mogelijk voor de eigenaar om zijn woningpas te delen met derden. Nieuw is dat je  voortaan ook je woningpas 'publiek' kunt delen, dus met iedereen. In één actie kan je officiële overheidsdata, officiële overheidsattesten en eigen renovatiewerken die je zelf toevoegde aan je woningpas delen met iedereen die er interesse in heeft. Je maakt in dat geval een publieke link aan die je kan delen met geïnteresseerde kandidaat kopers of -huurders. 

Deze publieke link kan je bijvoorbeeld toevoegen aan een zoekertje op een immosite om ook via dat kanaal alle interessante informatie over de woning over te brengen. Dat zorgt er voor dat kandidaat-kopers of kandidaat-huurders in een oogopslag alle nuttige informatie over de woning waarin ze geïnteresseerd zijn ontvangen. Dat is een win-win situatie. De eigenaar hoeft niet alle informatie bij elkaar te zoeken en voor geïnteresseerde kandidaat koper of -huurder staat alle nodige en officiële informatie netjes gecentraliseerd. 

Ook wie verbouwingswerken plant en advies wenst van een energiedeskundige of architect, kan z'n woningpas delen met deze experts zodat zij een idee krijgen van de toestand van de woning.  De nieuwe functie ‘publiek delen’ zorgt voor tijdswinst en efficiëntie tijdens het verkoop- of verhuurproces. Het vereenvoudigt ook de administratieve rompslomp die tijdens een renovatie wel eens de kop op steekt.

Is het veilig om de woningpas publiek te delen?
De Vlaamse overheid beheert de woningpas. De informatie is betrouwbaar, veilig en wordt met respect voor de privacy behandeld. De eigenaar is de enige die op elk moment toegang heeft tot de informatie over zijn woning. Hij beslist zelf of hij tijdelijk toegang wil verlenen aan derden, wanneer hij deze informatie publiek wil delen met wie en voor hoe lang. Hiervoor maakt de eigenaar een éénmalige activatiecode aan die hij deelt met de persoon aan wie hij toegang wil verlenen (delen met anderen) of maakt hij een openbare link om zijn  woningpas publiek te delen. De eigenaar kan de toelating altijd verlengen of stopzetten. Verder kan hij in zijn woningpas raadplegen wie toegang heeft en kan hij de publieke linken beheren. 

Evolutie van het digitale paspoort 
De woningpas is ontworpen als een dynamisch systeem. Ook de komende maanden zal het platform dus blijven evolueren. Tegen het einde van het jaar gaan ook de asbestattesten hierin worden opgenomen. Lees meer over het asbestattest in onze blog.
De Vlaamse overheid overweegt ook om de gegevens van de digitale gas- en elektriciteitsmeters toe te voegen. Ook documenten over het onderhoud van de woning toevoegen, zal in de toekomst kunnen.

Ook de mogelijkheden voor appartementen worden uitgebreid. Voorlopig bestaat de woningpas alleen voor nieuwbouwappartementen. Bij deze nieuwe woningen zijn de adresgegevens bij het kadaster correct tot op het busnummer. Dat is niet het geval voor veel oude appartementen. Daar zou voor eigenaars van een appartement die het pand ook bewonen verandering in moeten komen.

Ten slotte wil de overheid tegen 2050 het systeem uitbreiden tot collectieve woongebouwen, studio’s, andere woonvormen en gebouwen met een vennootschap als eigenaar. Ook bedrijven zullen vroeg of laat een soort ‘gebouwenpas’ krijgen.

Is dit pand niet iets voor jou?