Home | Bijzondere informatieplicht ruimtelijke ordening : afkortingen

Bijzondere informatieplicht ruimtelijke ordening : afkortingen

1. Stedenbouwkundige vergunning

 • Vg:  Vergunning uitgereikt
 • Gvg:  Geen vergunning uitgereikt

2. Stedenbouwkundige bestemming

 • Wg: Woongebied
 • WgLk: Woongebied met landelijk karakter
 • Wche: Woongebied met een culturele, historische en/of esthetische waarde
 • Wp: Woonpark
 • Wug: Woonuitbreidingsgebied
 • Igb: Industriegebied
 • Iab: Industriegebied voor ambachtelijke bedrijven of gebieden voor kleine en middelgrote ondernemingen
 • Gdr: Gebied voor dagrecreatie
 • Gvr: Gebied voor verblijfrecreatie
 • Ag: Agrarisch gebied
 • Lwag: Landschappelijk waardevol agrarisch gebied
 • Bg: Bosgebied
 • Ng: Natuurgebied
 • Nr: Natuurreservaat
 • Pg: Parkgebied

3. Dagvaarding en herstelvordering

 • Dv: Dagvaarding uitgebracht
 • Ho: Rechterlijke herstelmaatregel opgelegd
 • Bo: Bestuursdwang opgelegd
 • Lod: Last onder dwangsom opgelegd
 • Ms: Minnelijke schikking aangegaan
 • Gmo: Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd

4. Voorkooprecht

 • VKr: Voorkooprecht ruimtelijke ordening aanwezig
 • Gvkr: Geen voorkooprecht ruimtelijke ordening aanwezig

5. Verkavelingsvergunning

 • Vv: Verkavelingsvergunning
 • Gvv: Geen verkavelingsvergunning

Is dit pand niet iets voor jou?