Comfort Garantie

De ERA Comfort Garantie is een basisdekking die het normaal functioneren van installaties verzekert. Daaronder valt loodgieterswerk, defecten rond de centrale verwarmingsinstallatie, warmwaterinstallatie, electriciteitsvoorzieningen, jacuzzi- en zwembadvoorzieningen, drinkwaterpompen...

Contacteer ons voor meer info !