Samenstelling verkoopdossier

De verkoop van een eigendom kan vaak enige administratieve rompslomp met zich meebrengen. Om je maximaal te ontzorgen en om kandidaat-kopers zo goed mogelijk te kunnen informeren, verzorgen wij de aanvraag van de volgende vereiste attesten:

  • Kadastraal plan en legger
  • Stedenbouwkundige inlichtingen gemeente
  • Elektrische keuring
  • Water- en overstromingskaart
  • Recht(en) van voorkoop
  • Gewestplan
  • 'OVAM' bodemattest
  • Energieprestatiecertificaat (EPC)
  • Keuring van een eventuele stookolietank
  • Inlichtingen syndicus
Samenstelling verkoopdossier: wij zorgen voor alle attesten