Schattingen & nalatenschap

Schattingen & nalatenschap

Elke vastgoedtransactie begint bij een realistische schatting. De waarde van een onroerend goed correct schatten gebeurt door een onafhankelijke specialist. Daarbij wordt rekening gehouden met alle positieve en negatieve elementen.

Een schatting kan gebeuren op vraag van een privépersoon, met een eventuele vastgoedverkoop in het vooruitzicht.

Een schatting kan ook volgens het kwaliteitscharter, bij het openvallen van grote nalatenschappen. In dat geval treedt de schatter op na benoeming door de directeur van de registratie, op verzoek van de erfgenamen. Ook in opdracht van het Vredegerecht of de Rechtbank van Eerste Aanleg kan een schatting van een pand of woning aangewezen zijn.

Welkom bij %broker:title_field

Vastgoed kopen of verkopen? De makelaars van ERA begeleiden u deskundig en resultaatgericht. 
U vindt zeker een ERA makelaar in uw buurt. 
Zelf een ERA makelaar worden? Ontdek het ERA-effect.

Panden in de kijker van