De Vastgoedkrant

Lees De Vastgoedkrant online

Win een jaar gratis ramen wassen (De Vastgoedkrant, uitgave najaar 2017)

Wedstrijdvoorwaarden

 

Artikel 1:

De organisator

De wedstrijd wordt georganiseerd door ERA Nobis (Immo HRD en Fidus Vastgoed)

 

Artikel 2:

Om te kunnen deelnemen aan de Wedstrijd moet de deelnemer vóór 7 oktober 2017 een volledig ingevulde en originele voucher van De Vastgoedkrant terugbezorgen in één van onze kantoren van ERA Nobis te Hasselt, Herk-de-Stad of Zonhoven. Indien u De Vastgoedkrant niet in uw brievenbus heeft ontvangen, kan u deze op onze website downloaden. Je kan slechts 1 voucher per adres en per deelnemer insturen.

 

Artikel 3:

Duur van de wedstrijd

De wedstrijd start vanaf de bedeling van De Vastgoedkrant op 01/09/2017 en eindigt 07/10/2017.

De winnaar wordt bekend gemaakt op zaterdag 14/10/2017 via onze facebookpagina.

 

Artikel 4:

De prijs

De winnaar krijgt als prijs een waardebon RAMEN WASSEN t.w.v. 600 euro. De prijs kan niet worden vervangen door een geldbedrag of willekeurig welke andere compensatie. De organisator kan, indien hij daar buiten zijn wil om door omstandigheden toe gedwongen is, elke prijs door een vergelijkbare en gelijkwaardige prijs vervangen.

 

Artikel 5:

Voorwaarden

  • De deelname aan deze wedstrijd staat open voor personen die in België wonen en bij aanvang van de Wedstrijd achttien (18) jaar of ouder zijn. Minderjarigen kunnen evenwel enkel deelnemen op voorwaarde dat ze de toestemming hebben van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent).
  • De werknemers van de Organisator, mogen niet deelnemen aan de Wedstrijd.
  • Door aan de Wedstrijd deel te nemen, gaan de Deelnemers onvoorwaardelijk akkoord met de spelregels en het wedstrijdreglement.
  • Elke poging of vermoeden tot fraude zal onherroepelijk leiden tot onmiddellijke uitsluiting van de betrokken deelnemer en/of de begunstigde van de fraude, onverminderd de overige rechtsmiddelen van de organisatie.
  • In alle gevallen waarin het wedstrijdreglement niet voorziet, beslist de Organisator.
  • De persoonlijke gegevens van de Deelnemers zullen worden bewaard en worden elektronisch verwerkt in overeenstemming met de Europese voorschriften voor de bescherming van de privacy met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens. U heeft altijd het recht om de door u verstrekte informatie in te kijken, te verbeteren of aan te passen. Daartoe stuurt u een schriftelijk verzoek naar het bovengenoemde adres.

 

Artikel 6:

Wetgeving
De algemene voorwaarden zijn onderhevig aan de Belgische wetgeving, en worden geïnterpreteerd en uitgevoerd conform het Belgisch recht. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of verband houden met deze wedstrijd, en welke niet in der minne kunnen opgelost worden, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Turnhout.

Welkom bij ERA Nobis

Kopen of verkopen? De makelaars van ERA begeleiden u deskundig en resultaatgericht.

U vindt zeker een ERA-makelaar in uw buurt.

Panden in de kijker van ERA Nobis