Home | ERA NEWS Flash - Academy

ERA NEWS Flash - Academy

  MEI

  • Intro 07/05

  • M1 14/05

  • ERAforce 16/05 en 20/05

  • M2 21/05

  • M3 28/05

  JUNI

   

   

  HET BIV OP PAD
  Steeds vaker krijgen wij de vraag van makelaars om hun uren te attesteren dat zij aanwezig waren op opleidingen, raden... omdat zij door het BIV gecontroleerd werden of zij hun wettelijk opgelegde opleidingsuren wel halen.

  Wij willen even onderstrepen dat de uren voor onze cursussen niet automatisch in aanmerking komen voor de opleidingsuren voor het BIV. 

  Wij hebben hiervoor een aanvraag ingediend bij het BIV, maar dit werd verworpen daar de ERA cursussen alleen toegankelijk zijn voor een beperkt aantal vastgoedmakelaars nl. de ERA makelaars. Het BIV zal zelf oordelen in welke mate deze gevolgde opleidingsuren hiervoor wel in aanmerking komen.

  Ook zal ERA Belgium geen attesten uitreiken voor cursussen, workshops en raden waar de makelaar in kwestie niet aanwezig was.

  BIV-NIEUWS

  • Het nieuwe reglement van plichtenleer zal op 1 januari 2019 ingaan. Waar er op vandaag een vormingsverplichting van 20 uur gespreid over twee jaar is, zal er dan een vormingsplicht van 10 uur per deelkolom per kalenderjaar gelden.

  • De keuze van het vormingsaanbod blijft vrij. Je kan kiezen voor BIV-vormingen, vormingen gegeven door bij het Instituut erkende derden, of vormingen door derden die niet voorafgaandelijk door het Instituut zijn erkend.
   Meer info hierover in de BIVmail267.

  Zie het jaarprogramma 2019 in de bibliotheek

  Wil je graag inschrijven voor deze cursussen, stuur dan een mailtje naar era_administration@erabelgium.be met vermelding van je naam, gsm-nummer en welke training je wil volgen.