Samenstelling van je verkoopsdossier

De verkoop van een eigendom brengt ook heel wat administratieve verplichtingen met zich mee. Bij ERA Leus willen we de verkoper totaal ontzorgen én kandidaat kopers zo goed mogelijk informeren. Onze collega’s Ann en Eline ontfermen zich administratief over uw dossier vanaf de start tot de ondertekening van de akte. Zij zorgen ervoor dat alle vereisten attesten aanwezig zijn.

 • Kadastraal plan en legger
 • Stedenbouwkundige inlichtingen gemeente
 • Elektrische keuring
 • Water- en overstromingskaart
 • Recht(en) van voorkoop
 • Gewestplan
 • 'OVAM' bodemattest
 • Energieprestatiecertificaat (EPC)
 • Keuring van een eventuele stookolietank
 • Opmeten en laten uittekenen van plannen door een architect
 • Syndicusinlichtingen