Samenstelling verkoopdossier

De verkoop van een eigendom, omvat veel meer dan enkel het pand te laten bezichtigen. Vaak brengt dit ook een administratieve rompslomp met zich mee. Wij zorgen er voor om u maximaal ontzorgen en de kandidaat-kopers zo goed mogelijk te informeren. Hiervoor verzorgen wij de dossiersamenstelling, deze bevatten volgende vereiste attesten:

- kadastrale legger en plan
- bodemattest
- stedenbouwkundige inlichtingen
- EPC-attest
- elektriciteitskeuring
- keuringsattest stookolietank
- water- en overstromingskaart
- recht van voorkoop
- gewestplan
- inlichtingen syndicus