Samenstelling verkoopdossier

De verkoop van een eigendom brengt heel wat administratieve rompslomp met zich mee. Voor maximale ontzorging en om kandidaat-kopers zo goed mogelijk te kunnen informeren, verzorgen wij de aanvraag alle vereiste attesten:

  • Kadastraal plan en legger
  • Stedenbouwkundige inlichtingen gemeente
  • Elektrische keuring
  • Water- en overstromingskaart
  • Recht(en) van voorkoop
  • Gewestplan
  • 'OVAM' bodemattest
  • Energieprestatiecertificaat (EPC)
  • Keuring van een eventuele stookolietank
  • Inlichtingen syndicus