Sectorprotocol voor de plaatsbezoeken in de vastgoedsector

Dit protocol bevat de regels waarbinnen een plaatsbezoek aan een pand kan plaatsvinden, gebaseerd op de toepasselijke wetgeving, de generieke gids om de verspreiding van Covid-19 op het werk tegen te gaan (beschikbaar op de website van de FOD Waso) en de sectorgids voor de vastgoedsector die raadpleegbaar is op de website van de FOD Economie.

Garandeer ten allen tijde een strikte opvolging van deze basisregels tijdens het bezoek !

Volledig protocol kan u terugvinden op deze link.