Nieuwsflash

De winter komt eraan

De dagen worden korter en de temperaturen gaan omlaag: de winter is coming. 
We brengen allemaal weer meer tijd door in onze warme woning. Is jouw huis al voorbereid op de winterse kou, sneeuw en ijs?

Bekijk zeker deze checklist: 

1.  Verwarming
-  Ontlucht de radiatoren
-  Vul de cv-ketel bij met water
-  Zet de cv-ketel op winterstand

2.  Schoorsteen
Een jaarlijkse veegbeurt door een erkend bedrijf is niet alleen verplicht voor de verzekering, het is ook je bescherming tegen schouwbrand en CO2 vergiftiging.

3.  Dakgoten
Het is in de herfst én winter belangrijk om de dakgoten schoon te houden. Controleer deze op vuil en bladeren zodat er zeker geen lekkages kunnen ontstaan.

4.  Buitenschilderwerk
Bescherm hout tegen alle weersinvloeden.

5.    Buitenkranen
Sluit de buitenkranen af. Dat doe je heel simpel op deze manier:
-  Draai de watertoevoer dicht
-  Laat de buitenkranen lopen tot de leidingen leeg zijn

6.  Ventilatie
Ook in de winter is het belangrijk dat de woning verlucht wordt. Wanneer de woning goed geventileerd is, warmt het ook sneller op.

7.  Verlichting
Buitenverlichting houdt inbrekers op afstand. Voorzie LED-lampen, want deze zijn energiezuinig. Kies voor verlichting met een bewegingssensor of tijdschakelaar, zodat de tuin ook verlicht wordt wanneer er niemand aanwezig is.

Bron:
http://bit.ly/2Ppw4OS
http://bit.ly/2RYOd7Y

Rookmelders verplicht vanaf 2020

Na verscheidene incidenten omwille van woningbranden, geeft de Vlaamse decreetgever een algemene verplichting voor alle eigenaars van een woning om tegen 2020 ten laatste hun woning te voorzien van een optische rookmelder. Ze zorgen ervoor dat brand in een vroeg stadium wordt ontdekt en je jezelf en je gezin in veiligheid kan brengen.

Nieuwbouw en renovatie                                                                                    

Bij de aanvraag van de bouwvergunning voor nieuwbouw of renovatiewerken moeten op de plannen aangegeven worden waar de rookmelder(s) geplaatst zullen worden. Één rookmelder kan volstaan voor een appartement, maar in een woning moet er minstens één zijn op elke verdieping.

Alle huurwoningen

Sinds 1 januari 2019 is het verplicht om bij alle huurwoningen minimaal één rookmelder te installeren op elke bouwlaag van de huurwoning. Ook indien men verhuurt aan studenten, geldt de rookmeldersverplichting. Dit ongeacht of het gaat om een woning, studentenkamer, studio of appartement.

Bedrijven

Rookmelders zijn wettelijk niet verplicht in handelspanden, bedrijven of kantoren. Er is wel een belangrijke uitzondering: indien er in het handelspand een woonlokaal aanwezig is, dan geldt de wetgeving voor particuliere woningen.

Sanctie

Wie vandaag een woning zonder rookmelders verhuurt, krijgt geen conformiteitsattest. Het verhuren van een woning zonder de nodige rookmelders is strafbaar.

Tips om brand te voorkomen:

 1. schakel elektrische toestellen volledig uit indien je ze niet gebruikt
 2. reinig regelmatig je huishoudtoestellen
 3. wees voorzichtig met vuur
 4. wees alert in de keuken
 5. zorg voor de correcte plaatsing en werking van de rookmelders
Bron:
http://bit.ly/31NT25A
http://bit.ly/2Nj8AKC
http://bit.ly/2NpXrI2
http://bit.ly/2Z9NSnI

Dakisolatie tegen 2020

Volgens de Vlaamse dakisolatienorm moeten tegen 2020 alle daken van zowel woningen als huurwoningen, die vóór 1 januari 2006 aangesloten zijn op het elektriciteitsnet, geïsoleerd zijn op uitzondering van kamers en daken met een oppervlakte van minder dan 2m².

WAT IS DE MINIMUM DAKISOLATIENORM?

De R-waarde of warmteweerstand van je dak  moet minimaal 0,75m² K/W (m² kelvin per watt) bedragen. Dat is ongeveer een isolatielaag van 3 à 4 cm, afhankelijk van het isolatiemateriaal dat wordt gebruikt.

Indien de zolderruimte niet verwarmd of bewoond wordt, wordt de isolatie van de zoldervloer gelijkgesteld met de dakisolatie. Ook plafondisolatie kan onder deze specifieke voorwaarden in aanmerking komen.

WAT ALS DE DAKISOLATIENORM NIET BEHAALD WORDT?

Sinds 1 januari 2015 kent de wooninspecteur strafpunten toe indien de woning niet voldoet aan de dakisolatienorm.  Tussen 2015 en 2020 blijft het aantal strafpunten beperkt. De eigenaar krijgt de tijd om de nodige werken te laten uitvoeren en de woning conform te maken.

Vanaf 2020 kunnen 15 strafpunten worden uitgedeeld. Woningen die niet voldoen aan de isolatienorm kunnen in aanmerking komen voor een ongeschikt verklaring.

Belangrijk!

 • Wanneer de woning ongeschikt verklaard wordt, mag de woning nog bewoond maar niet verhuurd worden. De huidige huurder mag in de woning blijven tot het einde van de huurovereenkomst.
 • Voldoet het dak van een appartementsgebouw niet aan de isolatienormen, dan krijgt elk appartement evenveel strafpunten.
 • Wanneer een woning 1 jaar of langer als ongeschikt verklaard is, riskeert de eigenaar-verhuurder een boete. Een boete is niet mogelijk als de eigenaar zelf in zijn woning woont.

HOE KAN IK AANTONEN DAT MIJN DAK AAN DE ISOLATIENORM VOLDOET?

Je kan de isolatie(waarde) van je dak (of zoldervloer) bewijzen door middel van:

 • een energieprestatiecertificaat (EPC)
 • een postinterventiedossier (PID)
 • een bouwplan, factuur of lastenboek

Beschik je niet over één van de vernoemde documenten, dan kan je een EPC-attest laten opmaken door een energiedeskundige.

VERLAAG DE KOSTEN VAN DAKISOLATIE VIA PREMIES EN SUBSIDIES

In Vlaanderen kom je in aanmerking voor een isolatiepremie. Daarnaast kan je genieten van een verlaagd Btw-tarief en een totaalrenovatiebonus als je minstens 3 isolatiewerken laat uitvoeren binnen 5 jaar.

MEER INFO OF EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE VOOR UW DAK?

Wenst u meer informatie of een vrijblijvende offerte voor de renovatie van uw dak neem dan vrijblijvend contact op met onze partner C-energie via eva@c-energie.com.

Bepaalt de Mobiscore straks de waarde van je woning?

 

De Mobiscore of mobiliteitsscore haalde in de tweede helft van juni 2019 zowat elke dag de krant. Ze zorgde voor wrevel bij de één, nachtmerries bij de ander en een glimlach bij wie zijn of haar woning goed zag scoren. Wat zijn de vooruitzichten?

 

“Het is een cliché als een huis maar er zijn in vastgoed drie zaken heel belangrijk: locatie, locatie en locatie.” Johan Krijgsman, CEO van ERA, laat er geen twijfel over bestaan: “Drie keer ‘locatie’, voor drie verschillende invullingen. Een stad als Knokke is duurder dan Wenduine of De Haan. Ukkel, Sint-Martens-Latem … de naam alleen heeft een prijskaartje. Een tweede element is de populariteit van een wijk of een stadsdeel. Een stad evolueert constant en straten of wijken worden hip, aantrekkelijker, gewilder en dus ook waardevoller. Of omgekeerd. De derde locatiepijler is vooral praktisch van aard: de aanwezigheid van een school, van winkels, van een station maar bijvoorbeeld ook een beschermd uitzicht bepalen mee de prijs.” 

Wie het nog niet deed: op www.mobiscore.be zie je in enkele seconden hoe goed je huis scoort. Voor wat dat waard is, want de score is uitsluitend sensibiliserend. Fiscale of financiële gevolgen zijn er op vandaag niet aan verbonden. Maar … zo begon ook de EPC-waarde ooit en ondertussen is die voor een generatie nieuwe kopers wel degelijk van belang. Op een schaal van 1 tot 10 geeft de Mobiscore aan hoe goed (of slecht) een woning scoort op vlak van mobiliteit, bereikbaarheid, mogelijkheden om te voet of met de fiets naar school, station, winkel of ziekenhuis te trekken. Is dat – in tijden met gemiddeld drie wagens voor elke garage – relevant? 

De Vlaamse overheid vindt duidelijk van wel en hoopt geïnteresseerde kopers juist te informeren over de mobiliteitsimpact van hun toekomstige woning. Duurzaamheid op vlak bereikbaarheid, uitgedrukt in punten, en op termijn zal dat inderdaad een factor zijn waar kopers vaker rekening mee houden. Dat gebeurt nu al trouwens, want thuis op een kwartier, drie uur op een trein of twee uur in de file, in de drukke levens die we vandaag leiden, betekent het een wereld van verschil.

Beetje kritiek 
Er waren meteen na de lancering van mobiscore.be enkele puntjes van kritiek … Nou, eigenlijk emmers vol. Vooral veel matige scores liggen aan de basis daarvan. Anderzijds: de Mobiscore drukt de gemiddelde milieukost voor de verplaatsingen uit. Let daarbij op het woord ‘gemiddeld’ en durf ook te erkennen dat we op dit stukje wereld gewoon niet goed scoren wat betreft de milieukost van onze collectieve verplaatsingen. 

De Mobiscore is een logische halte in een veranderende maatschappij. Zeker correct? Perfect? Wellicht nog niet. Vandaag worden evenwel nog heel weinig eigenaars vrolijk van de energieprijzen en is de EPC-waarde voelbaar in je achterzak. Op vlak van mobiliteit hebben we daar met ons allen nog niet op die manier bij stilgestaan maar de kans is groot dat de generatie voor wie ‘mijn auto’ niet langer onvoorwaardelijk ‘mijn vrijheid’ is, wel degelijk al geboren is. De Mobiscore wordt logischerwijs geïntegreerd in de Vlaamse Woningpas en die krijgt als gevolg daarvan steeds meer invulling. 

 

Al blijft het tegelijk ook relatief: wie nog even terug naar boven scrolt en de woorden van CEO Johan Krijgsman erop naleest, zal merken dat de Mobiscore eigenlijk alleen de derde locatiepijler in rekening brengt. Tal van andere criteria bepalen mee de uiteindelijke waarde van een woning. De eerste twee locatiepijlers, om te beginnen, maar ook de grootte van een huis, of het al dan niet instapklaar is, hoe het eruit ziet, de nabijheid van ouders en schoonouders, een tuin, garage en … tegenwoordig ook de EPC-waarde.

 

Deurne heeft een gemiddelde mobi score van 9,5/10. Ben je benieuwd wat de Mobiscore is van jouw (toekomstige) woning? Doe zelf de test via: https://mobiscore.omgeving.vlaanderen.be/ 

Bron: www.era.be