Blog

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Waarom is een rookmelder in elke woning verplicht?

Vanaf 1 januari 2020 moeten alle woningen in Vlaanderen beschikken over voldoende rookmelders. Diezelfde basisregel geldt al langer voor Wallonië en huurwoningen in het Brussels Gewest.

Waaraan moet de rookmelder voldoen?

De rookmelders moeten van het ‘optische’ type zijn en een erkende organisatie zoals ANPI moet certificeren dat ze voldoen aan de norm NBN EN 14604. Een testknop is handig en al deze kenmerken en eigenschappen moeten op de verpakking staan.

Hoeveel rookmelders moet een Vlaamse woning hebben en waar hangen die?

Het gezond verstand en stukken van de wet hebben het nog altijd over ‘een voldoende aantal rookmelders’ per woning. Eentje per verdieping (de woning als geheel) of één per kamer (studentenkamers) is de regel in Vlaanderen. En natuurlijk hoef je er geen tien per kamer te hangen, maar rookmelders redden levens. In dit geval is je beperken tot het absolute, wettelijke minimum dus niet noodzakelijk een top-idee.

Wie zorgt voor de rookmelders?

In de mate van het mogelijke doe je dat vanzelfsprekend gewoon zelf.  Alleen de relatie eigenaar-huurder is wat dat betreft een beetje anders: de eigenaar heeft de taak de rookmelder aan te kopen en te installeren. De huurder onderhoudt de rookmelder en vervangt zo nodig de batterij.

Zijn er uitzonderingen?

In een handelspand, kantoorruimte of bedrijfsruimte – waar we er even van uitgaan dat mensen doorgaans wakker zijn – geldt de verplichting om rookmelders te hangen niet. Het spreekt natuurlijk voor zich dat de brandweer in bepaalde gevallen rookmelders kan opleggen in gebouwen voor professioneel gebruik, dat ook verzekeringsmaatschappijen bijkomende voorwaarden kunnen opleggen rond branddetectie en dat je als werkgever de verantwoordelijkheid draagt je personeel te beschermen.

Vanaf 1 januari 2020 moeten alle woningen in Vlaanderen beschikken over voldoende rookmelders. Diezelfde basisregel geldt al langer voor Wallonië en huurwoningen in het Brussels Gewest.

Waaraan moet de rookmelder voldoen?

De rookmelders moeten van het ‘optische’ type zijn en een erkende organisatie zoals ANPI moet certificeren dat ze voldoen aan de norm NBN EN 14604. Een testknop is handig en al deze kenmerken en eigenschappen moeten op de verpakking staan.

Hoeveel rookmelders moet een Vlaamse woning hebben en waar hangen die?

Het gezond verstand en stukken van de wet hebben het nog altijd over ‘een voldoende aantal rookmelders’ per woning. Eentje per verdieping (de woning als geheel) of één per kamer (studentenkamers) is de regel in Vlaanderen. En natuurlijk hoef je er geen tien per kamer te hangen, maar rookmelders redden levens. In dit geval is je beperken tot het absolute, wettelijke minimum dus niet noodzakelijk een top-idee.

Wie zorgt voor de rookmelders?

In de mate van het mogelijke doe je dat vanzelfsprekend gewoon zelf.  Alleen de relatie eigenaar-huurder is wat dat betreft een beetje anders: de eigenaar heeft de taak de rookmelder aan te kopen en te installeren. De huurder onderhoudt de rookmelder en vervangt zo nodig de batterij.

Zijn er uitzonderingen?

In een handelspand, kantoorruimte of bedrijfsruimte – waar we er even van uitgaan dat mensen doorgaans wakker zijn – geldt de verplichting om rookmelders te hangen niet. Het spreekt natuurlijk voor zich dat de brandweer in bepaalde gevallen rookmelders kan opleggen in gebouwen voor professioneel gebruik, dat ook verzekeringsmaatschappijen bijkomende voorwaarden kunnen opleggen rond branddetectie en dat je als werkgever de verantwoordelijkheid draagt je personeel te beschermen.