Samenstelling verkoopdossier

ERA Dauwe is een garantie op een transparante, duidelijk en heldere aanpak. In elk aspect van de vastgoedtransactie. Wij houden niet van kleine lettertjes, onduidelijke clausules, eigenaardige constructies – of ze moeten in gebouwen zitten – en onaangename verrassingen.

Goede afspraken maken nog betere vrienden en daarom zijn we van bij de start duidelijk. We onderschrijven de ERA Verkoopopdracht bij ERA Dauwe en staan 100% achter de serviceverplichtingen die daaraan verbonden zijn.

ERA Verkoopopdracht

De ERA Verkoopopdracht met serviceverplichtingen biedt wat dat betreft extra zekerheid.

  • Een bedenktijd van zeven dagen start na de ondertekening van het contract.
  • De looptijd bedraagt zes maanden en waarna onze opdracht automatisch stopt of wordt opgezegd één maand voor de vervaldag.
  • ERA Dauwe heeft geen mandaat, noch een volmacht om een verkoopovereenkomst te sluiten. Je tekent in alle omstandigheden en altijd zelf!
  • De ERA Verkoopopdracht garandeert je een uitgebreide service, een realistische schatting van het onroerend goed, een perfect opgesteld administratief dossier en een complete marketingaanpak.
  • Je ontvangt van ERA Dauwe een regelmatige update en een stand van zaken in de vorm van een gedetailleerd verkoopverslag.

 

ERA Dauwe zorgt voor een compleet verkoopdossier

Het administratieve luik dat gepaard gaat met een vastgoedtransactie is vaak een opgave voor de verkoper. Het is nochtans belangrijk dat we op het juiste moment de correcte verplichtingen nakomen en afwerken.

ERA Dauwe is hierin vanzelfsprekend thuis en neemt het administratieve luik – in overleg met je notaris – zoveel mogelijk van je over. We houden je natuurlijk op elk moment op de hoogte terwijl we zorgen voor een compleet administratief verkoopdossier met alle vereiste attesten, certificaten, vergunningen, keuringsrapporten, kadastrale gegevens en een gemeentelijke vragenlijst.

Panden in de kijker van ERA Dauwe Vastgoed