Het verkoopproces

ERA Dauwe begeleidt het hele verkoopproces

Elke vastgoedtransactie verloopt volgens een aantal stappen. Vaak zijn die relatief voorspelbaar en in een omlijnd proces te vatten. Uiteindelijk levert dat via de kortste weg een succesvolle vastgoedtransactie op. ERA Dauwe stapt tijdens dat proces met je mee en we doen dat volgens vooraf bepaalde, goede afspraken. De ERA Service Verplichting – met tien duidelijk verbintenissen – is wat dat betreft een leidraad.

ERA Vergelijkende Marktanalyse

Aan de hand van onze uitgebreide Vergelijkende Marktanalyse (VMA) berekenen wij de correcte marktwaarde en leggen we de troeven van je vastgoed op tafel. Dankzij dit objectieve onderzoek weet je precies tegen welke prijs je jouw grond of woning het best en dus het snelst verkoopt. ERA Dauwe geeft daarnaast ook tips om pand op een goede manier in de markt te zetten.

Een professioneel marketingplan ondersteunt vanzelfsprekend de verkoop.

ERA Verkoopverslag

Je kan en mag vanzelfsprekend onze inspanningen nauwgezet volgen. Meer zelfs: ERA Dauwe bezorgt je minstens één keer per maand een verslag en een stand van zaken. Daarin vind je alle stappen die we hebben gezet, de marketing die we daarbij gebruiken, het aantal bezoekers dat we via de website bereiken, wie geïnteresseerd is en wanneer dat zo was. Wij begeleiden een zorgvuldige selectie van potentiële kopers bij hun bezoek en staan je bij tijdens de onderhandelingen.

ERA Dauwe zorgt voor een compleet administratief verkoopdossier met alle vereiste attesten, certificaten, vergunningen, keuringsrapporten, kadastrale gegevens en een gemeentelijke vragenlijst. We begeleiden dit dossier tot de akte bij de notaris.

ERA Service Evaluatie

Nadien krijg je van ons een evaluatieformulier en de kans om je ongezouten mening over ERA Dauwe te geven. We mikken resoluut op een perfecte score, dat spreekt voor zich.

Panden in de kijker van ERA Dauwe Vastgoed