Het belang van de huurwaarborg bij verhuur

Voor aanvang van de huur dient de nieuwe huurder een huurwaarborg te betalen. De huurwaarborg is een bedrag dat de huurder bij de start van het huurcontract stort op een geblokkeerde rekening op zijn naam. Het is wettelijk bepaald dat een huurwaarborg gelijkgesteld is aan drie maand huur. Na het aflopen van de huur krijgt de huurder het bedrag terug als hij alle plichten volgens het huurcontract is nagekomen. Wanneer de huurder bijvoorbeeld schade heeft toegebracht aan de huurwoning zal de verhuurder de kosten hiervoor afhouden van de huurwaarborg. De huurder kan de huurwaarborg of het overeengekomen deel, enkel terugkrijgen met een schriftelijk akkoord van de verhuurder. Om  discussies betreffende aangebrachte schade tussen huurder en verhuurder te vermijden, zal vastgoedkantoor ERA Bossuyt bij ingang en einde van een huurcontract een plaatsbeschrijving laten opmaken.

Hoeveel huurwaarborg dient er betaald te worden?

De plaatsbeschrijving

De plaatsbeschrijving is een verplicht onderdeel van het huurcontract. Deze dient als ontegensprekelijke basis om eventuele schade vast te stellen en te beoordelen of uw huurder aansprakelijk is.  Dit is een lijvig dossier met tekst en foto's waarbij een onafhankelijk expert een staat van de woning opmaakt bij ingang van jouw huurperiode. Bij einde van jouw huurcontract zal dezelfde persoon ter plaatse komen om opnieuw een plaatsbeschrijving op te maken. De laatste stand van zaken wordt dan vergeleken met het dossier dat opgemaakt werd bij ingang van de huur.  Alle schade wordt besproken met huurder en verhuurder en er wordt steeds getracht om tot een overeenkomst te komen. Het vastgoedkantoor zal dan goedkeuring geven om de huurwaarborg vrij te geven. 

Het verhuurdossier - huurwaarborg regelen