Klein en groot beschrijf zijn zo passé

Naast de huurwetgeving en het erfrecht is ook het Vlaamse registratierecht gewijzigd, ook wel de “schrijfkosten” genoemd. Vanaf 1 juni 2018 werd het standaardtarief van de koopbelasting op 7% gezet.

Een standaardtarief van 10%

Tot nu toe sprak men voor een bescheiden woning, met een niet-geïndexeerd kadastraal inkomen lager dan 745 euro, over een ‘klein beschrijf’. Dan bedroegen de registratierechten 5% van de verkoopwaarde. Als het kadastraal inkomen hoger was dan 745 euro was het ‘groot beschrijf’ en bedroeg het percentage 10%. Nu zijn de termen groot en klein beschrijf geschrapt en wordt het standaardtarief 10%. Als je voldoet aan 8 voorwaarden, kan je gebruik maken van een gunsttarief van 7%.

8 voorwaarden

1. Het betreft je enige gezinswoning, waar je binnen de 2 jaar intrekt (domicilie plaatsen).

2. Je bent nog geen eigenaar van een andere woning of bouwgrond. Heb je echter al een gezinswoning? Dan moet deze binnen het jaar verkocht, of onteigend worden (en dit moet in de aankoopakte vermeld worden), om recht te hebben op de 7% registratierechten bij aankoop van de nieuwe gezinswoning.

3. Er wordt in de aankoopakte opgenomen dat er gekocht wordt met het 7%-tarief of met een vermindering van registratierechten.

4. Het gaat om een zuivere aankoop van vastgoed, dus geen ruil of dergelijke.

het klein en groot beschrijf is definitief stop gezet. Het standaardtarief van de belasting die betaald dienen te worden bij de aankoop van een woning bedraagt 7%. er zijn echter wel uitzonderingen.

5. De koper(s) kopen het volledige appartement of woning. Indien er bijvoorbeeld een deel geërfd of geschonken geweest is, waarbij je later de rest koopt, geldt de regel niet.

6. Enkel natuurlijke personen kunnen de aankoop doen. Vennootschappen of andere rechtspersonen komen niet in aanmerking.

7. Het huis of het appartement moet aangekocht worden om in te wonen, niet om een handelszaak of dergelijke te starten.

8. Het onroerend goed is gelegen in het Vlaamse Gewest.

er zijn uitzonderingen op het standaard tarief van 7% bij de aankoop van een woning of appartement.

Verminderde registratierechten

Verminderde registratierechten

Het standaardtarief van 7% kan in bepaalde gevallen verminderd worden. Hier sommen we enkele van de belangrijkste gevallen op;

  • Indien je een woning of appartement koopt van maximum 200 000 euro, betaal je op de eerste schijf van 80 000 euro geen registratierechten. Op deze manier krijg je een korting van maximum 5 600 euro. Merk op, als je een aankoop doet in de Vlaamse rand of de kernsteden (o.a. Kortrijk), krijg je de korting bij een aankoopprijs tot 220 000 euro.
  • Indien je de gezinswoning energetisch renoveert, krijg je 1% korting en betaal je 6% in plaats van 7%. Hierbij krijgen de eigenaars 5 jaar de tijd om hun domicilie te plaatsen (i.p.v. 2 jaar), omdat het om een ingrijpende renovatie gaat.
  • Koop je een appartement of woning als investering of als tweede verblijf, dan blijft het tarief 10%. Hierop bestaat een uitzondering: Als het vastgoed binnen de 3 jaar verhuurd wordt via een sociaal verhuurkantoor voor minstens 9 jaar, heb je recht op het tarief van 7%.

Indien je vòòr de aankoop wenst te weten hoe hoog het percentage is bij aankoop van het huis of appartement, kan je voor vragen steeds terecht bij ons of uw notaris.