Home | Blog | Welke tarieven gelden voor de registratierechten?

Welke tarieven gelden voor de registratierechten?

Het raakte wat ondergesneeuwd door de aankondiging van de afgeschafte woonbonus, maar na een eerste vereenvoudiging in juni 2018 kregen de registratierechten die bij de aankoop van een eigen woning van toepassing zijn een nieuwe aanpassing: sinds 1 januari 2020 bedragen ze nog 6%.

Even recapituleren: tot halfweg 2018 bestonden er twee tarieven registratie- of verkooprechten. Die betaalt iedereen die een eigen huis of appartement koopt in het Vlaams Gewest en ze bedragen een percentage van de aankoopsom.

Tot halfweg 2018 sprak men van ‘klein beschrijf’ en ‘groot beschrijf’ en hanteerde men in het eerste geval 5% registratierechten en in het tweede 10%. Klein en groot beschrijf verdwenen en maakten plaats voor een standaardtarief van 10%. Waar je vervolgens – mits te voldoen aan acht voorwaarden – nog een stuk kon afdoen, tot 7%. De voornaamste criteria? Je moest er binnen twee jaar gaan wonen en mocht geen ander vastgoed bezitten. Dat het eigenlijk nog steeds verwarrend was? Dat klopt helemaal en dat wist de Vlaamse overheid ook.

Vandaar dat ze – als gedeeltelijke compensatie voor de afgeschafte woonbonus – meteen ook de registratierechten naar 6% bracht. Punt.

Bijna.

Een tweede woning of bouwgrond, dat blijft 10%.

Bij de aankoop van een enige eigen 'bescheiden' woning kan u, naast het verlaagd tarief, van een extra rechtenvermindering van 5.600 euro of 4.800 euro genieten.

(bron: www.vlaanderen.be/het-verkooprecht-bij-de-aankoop-van-de-enige-eigen-woning)

Registratierechten in Brussel en Wallonië

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bedragen de registratierechten 12,5%. Een pak hoger dan in Vlaanderen dus, maar ze voorzien er een korting die ‘abattement’ heet.

De regeling hiervoor?

Op de eerste schijf van 175.000 euro moeten geen registratierechten betaald worden bij aankoop van een eigen woning, woning op plan of woning in aanbouw. Ook hier zijn een aantal voorwaarden aan verbonden.

  • De woning ligt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

  • Het abattement wordt geplafonneerd tot aankopen van 500.000 euro. Boven dit bedrag geldt het tarief van 12,5%.

  • Alle kopers zijn natuurlijke personen en het gaat om een aankoop in volle eigendom.

  • Het gaat om een tot bewoning aangewend of bestemd onroerend goed. Geen handelszaak dus.

  • De kopers mogen geen andere woning in volle eigendom bezitten op datum van de aankoop.

  • De woning moet door de kopers worden bestemd als hoofdverblijfplaats binnen de 2 jaar na de aankoop. Bij een appartement op plan of in aanbouw wordt deze termijn op 3 jaar gebracht.

  • De koper moet gedurende een ononderbroken periode van 5 jaar zijn hoofdverblijfplaats behouden in de aangekochte woning.

Op de eerste schijf van 87.500 euro moeten geen registratierechten betaald worden bij aankoop van een bouwgrond. De voorwaarden zijn dezelfde als bij de aankoop van een woning, met – wat dacht je? – een paar uitzonderingen. 

  • Het abattement wordt geplafonneerd tot aankopen van 250.000 euro. Boven dit bedrag geldt het tarief van 12,5%.

  • De nieuwe eigenaars moeten hun hoofdverblijfplaats op het adres van de bouwgrond vestigen binnen de 3 jaar.

  • De koper moet op de bouwgrond zelf een woning bouwen (voor de aankoop van een woning op plan of een woning in aanbouw geldt de hierboven aangehaalde regeling met een verhoogd abattement van 175.000 euro).

Ook in Wallonië is het tarief van de registratierechten 12,5%, tenzij het de aankoop van een bescheiden woning betreft. In dat geval bedraagt het tarief immers maar 6%.

En: ook in Wallonië bestaat een gunstregime – met de daarbij horende voorwaarden – waarbij geen registratierechten betaald moeten worden op de eerste schijf van 20.000 euro.

Indien je voor de aankoop wenst te weten hoe hoog het percentage is bij aankoop van het huis of appartement, kan je voor antwoorden op al je vragen steeds terecht bij je ERA makelaar.

Is dit pand niet iets voor jou?