Home | Blog | Vraag het aan een expert: Kan ik een huis kopen dat enkel op mijn naam staat als ik getrouwd ben?

Vraag het aan een expert: Kan ik een huis kopen dat enkel op mijn naam staat als ik getrouwd ben?

Wil jij graag je spaargeld of het geld van een erfenis investeren in vastgoed?
En hoe zorg je ervoor dat het enkel op jouw naam komt te staan als je gehuwd bent?
Wij vroegen het aan advocaat Jan Roodhooft.

Kan ik een huis kopen dat enkel op mijn naam staat als ik getrouwd ben?

Wat als ik getrouwd ben met scheiding van goederen?

Als je getrouwd bent onder een stelsel van scheiding van goederen kan je perfect een onroerend goed aankopen op jouw naam alleen. Je echtgenoot hoeft het daar zelfs niet mee eens te zijn. 

Koop je toch samen, dan hoeft dat overigens ook niet te gebeuren elk voor de onverdeelde helft. Je kan perfect een ander breukdeel (zo bijvoorbeeld ¾ - ¼) afspreken en dit bijvoorbeeld in functie van hoeveel elk van jullie investeert in het onroerend goed.

En hoe werkt het onder het wettelijk stelsel?

Ben je gehuwd onder een stelsel van scheiding van goederen en gemeenschap van aanwinsten dan kan je ook soms een onroerend goed op je eigen naam alleen aankopen. Verwittig de notaris dat je dat wil doen.

Je kan dit doen met eigen gelden die je bv. hebt van voor het huwelijk of die je erfde of geschonken kreeg. In de aankoopakte moet je dan wel een verklaring van wederbelegging doen. Bovendien moet de aankoop voor meer dan de helft betaald worden uit de opbrengst van de vervreemding van een eigen onroerend goed of uit gelden waarvan het eigen karakter behoorlijk is aangetoond.

Je kan ook een verklaring van vervroegde wederbelegging doen. Je moet dan binnen de twee jaar na de datum van de akte meer dan de helft terugbetalen van het bedrag dat uit het gemeenschappelijk vermogen is opgenomen voor de aankoop.

Laat je in je zoektocht ook helpen door een ERA-vastgoedmakelaar.
Zij staan klaar met professioneel advies, van a tot z.

Is dit pand niet iets voor jou?