Home | Blog | Vastgoed kopen en verkopen in coronatijden

Vastgoed kopen en verkopen in coronatijden

We are back! Welkom terug op ons kantoor! 

Wij zijn klaar voor de nieuwe heropstart. Wij kijken er alvast naar uit om je opnieuw te ontvangen op ons kantoor en je onze gekende full service aan te bieden. Sedert 11 mei hebben wij opnieuw onze deuren geopend en werken wij niet langer vanuit 'ons kot'. Uiteraard respecteren we alle nodige maatregelen van social distancing en hygiëne, zodat we samen de verspreiding van het coronavirus kunnen inperken. Aarzel niet om ons te contacteren om een afspraak te maken, een plaatsbezoek in te plannen, een vrijblijvende waardebepaling aan te vragen of met allerhande (ver)koopvragen.

Het is voor ons enorm belangrijk dat onze kantoren veilig zijn voor zowel jou als voor onze werknemers. Wij nemen o.a. de volgende maatregelen:

Plaatsbezoek gepland met een vastgoedmakelaar?

Geen probleem! Deze video van het BIV Vlaanderen legt (ver)kopers en (ver)huurders op een heldere manier uit hoe plaatsbezoeken op een veilige manier zullen verlopen.

Maar laat ons ook nog even terugkijken op de lockdown periode in coronatijden. Hiervoor hebben we de toen geldende zaken opgesplitst in een luikje huren/verhuren en een blog over kopen/verkopen. Op die manier blijft het overzichtelijk. Alle activiteiten vanop afstand, zoals vermeld hieronder zijn uiteraard nog altijd mogelijk, indien dit je voorkeur geniet.

Wat kopen en verkopen betreft, is Johan Krijgsman, CEO van ERA, er nog steeds van overtuigd dat: “Wat op de beurs gebeurt, kan in de vastgoedmarkt nooit gebeuren. We verwachten geen crash, wel een stilstand in de transacties. Deels ook noodgedwongen, wegens de maatregelen omtrent niet-essentiële verplaatsingen.” De vastgoedmarkt in ons land lag sinds de lockdown van 18 maart 2020 zo goed als stil - waarbij enkel nog voorbereide dossiers afgewerkt mochten worden, maar geen nieuwe dossiers meer mochten opgestart worden. Mensen konden plots geen woning meer kopen of huren in ons land, wat tot tragische situaties op de woningmarkt leidde. “Maar nu moeten we er alles aan doen om vooruit te blikken. We zijn tot in de kleinste details voorbereid op deze herstart" aldus Johan Krijgsman, CEO van ERA Belgium. “Het uitgangspunt van onze relance is en blijft in de eerste plaats de veiligheid en gezondheid van onze klanten en medewerkers. Die willen we blijvend garanderen bij de herneming van onze activiteiten en daarvoor zullen we ook alles in het werk stellen."

“Bij ERA zetten we al jaren in op de ERA Virtual Tour, waarbij je online door de woning kan lopen”, zegt Johan Krijgsman. “Onze ERA makelaars zetten ook graag een videogesprek met je op om je virtueel door een woning te begeleiden en zo bijkomende informatie te geven. En dat werkt voor de eerste interesse, maar een pand kopen zonder dat je het echt gezien hebt, zover zijn we in België nog niet. Daarom ben je sedert 11 mei terug welkom om bezichtigingen aan te vragen, mits we ons allen houden aan de nodige veiligheidsmaatregelen uiteraard."

Het neemt niet weg dat, wanneer je op zoek bent naar je droomwoning, je regelmatig ons aanbod kan bekijken op era.be. Of nog beter, maak gerust een zoekopdracht aan en we houden je als eerste op de hoogte van alle nieuwe woningen die voldoen aan je zoekcriteria. Er komen regelmatig nieuwe woningen bij want aanvragen voor verkoopopdrachten van woningen konden en kunnen dankzij onze digitale oplossingen en online videogesprekken gewoon verderlopen.

Onze particuliere verkopers hebben ontzorging nodig en zijn heel blij dat onze ERA makelaars heel die tijd toch bereikbaar zijn gebleven om hun dossier vooruit te helpen. En wie weet vinden wij samen zo alvast de ‘perfect match’ voor jou?

Is de vastgoedsector actief gebleven?

Zeer zeker. De fysieke onmogelijkheid om een pand te bezoeken of mensen rond te leiden, was natuurlijk een extra drempel. Niettegenstaande werd er achter de schermen – letterlijk vaak – door het hele ERA netwerk hard gewerkt om een constante vinger aan de pols te houden. De ERA kantoren bleven ook bereikbaar, weliswaar met een beperkte bezetting.

ERA – sowieso een trendsetter in de vastgoedsector – was digitaal al helemaal mee. In tijden als deze hebben we daar zeker de vruchten van geplukt.

Kon ik tijdens de lockdown nog een pand kopen?

Ja hoor. Er werden nog panden verkocht. Lopende dossiers werden via digitale handtekeningen met alle partijen verder afgehandeld. De gemiddelde particuliere koper in België ziet graag 'live' wat hij of zij koopt, dus niemand die raar ging opkijken als je de beslissing even uitstelde tot er weer bezoeken mogelijk waren, maar in principe kon alles gewoon doorgaan.

Wat als de vastgoedtransactie al bezig was?

De coronamaatregelen overvielen ons allemaal een beetje, en dus waren heel wat vastgoedtransacties aan de gang. Door de strenge maatregelen mochten wij als vastgoedmakelaar geen klanten meer op kantoor ontvangen. Maar, ook van thuis konden en kunnen kopers en verkopers een verkoopovereenkomst zonder problemen veilig ondertekenen en versturen! Jouw ERA makelaar werkt hiervoor met een handig online platform.

Ook per post kunnen overeenkomsten verstuurd, ondertekend en terugbezorgd worden.

Kon ik mijn akte op dat moment tekenen?

Het bleef inderdaad zaak om bij de notaris te geraken. Die stelde toen ook alle niet-essentiële zaken uit. In heel uitzonderlijke gevallen kon de notaris de akte nog verlijden op kantoor. Dit gebeurde dan via video conference en met maar één partij aanwezig per notaris. Zo bleven we ons altijd houden aan de veiligheidsvoorschriften rond social distancing!

De notaris in kwestie bekeek elk individueel dossier. De ondertekeningstermijn (normaal 4 maanden) voor het verlijden van de akte werd alvast met twee maanden verlengd, samen met de gunstregimes die eventueel van toepassing waren. Zo kon je onder andere uitstel krijgen op het betalen van jouw registratiebelasting bij de aankoop van onroerend goed.

De complete transactie – met alle daaraan verbonden verplichtingen en voordelen – kon dus op dat moment twee maanden extra tijd vergen. Al de rest bleef zoals het was.

Koper en verkoper spraken best goed af wanneer de oplevering kon doorgaan. Indien mogelijk, werd die natuurlijk uitgesteld.

Kon ik uitstel krijgen voor mijn hypothecaire woonlening of krediet?

Na lange onderhandelingen waren bankenkoepel Febelfin, de Nationale Bank van België en federaal minister van Financiën Alexander De Croo het eens geworden over de concrete voorwaarden voor het beloofde betalingsuitstel van woonleningen.

In een notendop: je inkomen moest gedaald of weggevallen zijn door de coronacrisis, sinds 1 februari mocht je geen betalingsachterstand hebben op het hypothecair krediet waarvoor je uitstel had gevraagd, het moest gaan over een lening die je was aangegaan voor je enige woning en je mocht alles samen niet meer dan 25 000 euro spaargeld hebben op je zicht- en spaarrekeningen en in je beleggingsportefeuille.

Het uitstel kon maximaal 6 maanden bedragen, tot 31 oktober. Die einddatum was ook geldig als je na 30 april de aanvraag indiende. De bank mocht geen dossier- of administratieve kosten aanrekenen, maar wel intresten rekenen. Wie maandelijks minder dan 1700 euro netto maandinkomen overhield, moest geen extra intresten betalen. Hoe je dat juist berekende, vind je samen met een volledig overzicht op de website van Febelfin.

Kon ik de woning die ik kocht al betrekken? Ook al werden de zaken op dat moment opgeschoven?

Plannen die vastlagen, de verhuis die zo goed als georganiseerd was … Misschien was er geen alternatief. Dit was de datum die vooropgesteld was, en wat toen? Als koper kon je niet afdwingen dat je in de nieuwe woning mocht of kon trekken op de voorziene datum.

Dit was natuurlijk een geval van overmacht. Beide partijen konden overeenkomen, of er werd gekeken naar de alternatieven die de koper had.

Wanneer beide partijen akkoord waren, kon je in dringende gevallen nog verhuisd worden, als …

  • je beroep kon doen op een verhuisfirma;
  • of je verhuisde met de gezinsleden en de hulp van maximum één extra persoon.

Kon ik nog een EPC laten opstellen? Mocht ik nog verbouwen? Kon er gewerkt worden?

Voor alle duidelijkheid: hoewel we niet in een al te strak opgelegde lockdown zaten, bleef de geldende regel wel dat alles wat niet-essentieel was, best uitgesteld werd. Een EPC opstellen, werd op dat moment afgeraden door het Vlaams Energieagentschap. Verbouwingen en werken konden in principe wel, zolang de afstandsregels gerespecteerd werden.

Kon ik op dat moment een woning verkopen?

We verwijzen hiervoor graag terug naar de eerste vraag in deze blog. Ja dus. De vastgoedmarkt bleef draaien.
Wie een woning wou verkopen, kon wel enkele maanden uitstel krijgen voor de opmaak van een energieprestatiecertificaat (EPC). Dat had de Vlaamse regering op 3 april 2020 beslist. De civiele noodsituatie – die loopt van 20 maart tot en met 17 juli 2020 – werd met zes maanden verlengd wat betreft verkoop. Dat betekent dat een EPC tussen 20 maart 2020 en 17 januari 2021 pas aanwezig moet zijn op het moment dat de authentieke akte wordt verleden.

Onze ERA makelaars bleven beschikbaar, weliswaar vanop afstand maar toch dichtbij, om alle vragen hierover te beantwoorden.

Wat betekent de coronacrisis voor vastgoed als investering?

Natuurlijk is dit een schok. En een markt die schokken te verwerken krijgt, beweegt. Onzekerheid over inkomens, de afgeschafte woonbonus die een aantal fiscale voordelen heeft weggenomen … het zijn allemaal factoren die meespelen.

Anderzijds: “Lenen blijft supergoedkoop en de overheid neemt toch heel wat ondersteunende maatregelen. Ook de banken werken mee aan oplossingen. Ondertussen daalt de beurs verder en komt vastgoed dus weer in het vizier van de particuliere investeerder. Ook tijdens de financiële crisis heeft het Belgische vastgoed een zware dip vermeden door ons goede sociale stelsel”, besluit Johan Krijgsman.
We blijven de actualiteit volgen!

Is dit pand niet iets voor jou?