Home | Blog | Dikketruiendag: 6 februari 2018

Dikketruiendag: 6 februari 2018

De jaarlijkse Dikketruiendag van het Departement Omgeving is een bekende symbolische actie. We doen een trui aan, zetten de verwarming een graadje lager en tonen dat we ons inzetten voor het klimaat.

Dit jaar wordt een minder gekend milieuprobleem in de kijker gezet, namelijk hittestress. Op warme dagen veranderen steden en gemeenten door al de verharde oppervlaktes in echte hitte-eilanden, waar de temperatuur 7 graden hoger ligt dan op het platteland. Bovendien is het risico op wateroverlast groot, omdat regenwater er te snel wegvloeit. 

Bomen, struiken en planten kunnen ons redden: ze zorgen voor afkoeling en beschermen ons tegen wateroverlast.

Dikketruiendag roept op om je omgeving te vergroenen om de klimaateffecten op grijze en verharde oppervlaktes tegen te gaan. 'Van Grijs naar Frisgroen!' 

Zou het niet leuk zijn om in een groene omgeving te wonen? Kleine ingrepen zoals een moestuintje, een geveltuin, groentegels of een groendak maken al een groot verschil. Dat Frisgroen zorgt voor afkoeling tijdens warme periodes en hier kan regenwater indringen in de grond.
Kortom ruil stenen, asfalt en beton voor Frisgroen! Hou het fris, divers en heerlijk wild!

Start er vandaag al mee!

 

www.dikketruiendag.be

Is dit pand niet iets voor jou?