Home | Blog | De woningpas in 2019: het paspoort van je huis

De woningpas in 2019: het paspoort van je huis

Het kopen, huren of verbouwen van een huis is op zich een eenvoudige transactie. We kopen elke dag brood, ‘huren’ een boek in de bib en durven weleens op een nagel kloppen. Nee, de echte berg om tegenop te kijken is de administratieve rompslomp die onlosmakelijk verbonden lijkt met elke woning. De woningpas – in de loop van 2019 uitgebreid – maakt het een stuk overzichtelijker!

“Waar loopt die leiding ook alweer? Is dit een dragende muur of niet? Wanneer werd dat huis precies gebouwd en werd het vroeger al verbouwd?” Praktische vragen waarop je niet altijd meteen een pasklaar antwoord hebt. Maar ook: “Welke attesten heb ik nodig voor een verbouwing? Welke vergunningen zijn al in orde? Heb ik recht op premies?” Juridische vragen die voor de doorsnee huiseigenaar vaker een last dan een plezier zijn.

En dan volgt doorgaans een dagenlange zoektocht naar de juiste documenten.

De woningpas – in eerste versie beschikbaar sinds het voorjaar van 2018 – is een administratief hulpmiddel om met één blik van zowat alles op de hoogte te zijn. Alles wat je woning aangaat, dat spreekt voor zich. Toegegeven, het is een work in progress, maar het is gratis, het is digitaal en het is een voorbeeld van administratieve vereenvoudiging. En het brengt alle beschikbare informatie over een woning samen, waarna je die makkelijk kan delen met een architect of een potentiële koper.

De woningpas, in fases naar een compleet overzicht

Vier overheidsinstanties (Vlaamse Energieagentschap, Departement Omgeving, Wonen Vlaanderen en OVAM) werken er samen aan en geven meteen ook het nodige advies in de woningpas. Dat resulteerde in 2018 al in een bundeling van de beschikbare informatie, en in fases wordt die nu stelselmatig verder op punt gezet. Onder andere het – ook al vernieuwde – energieprestatiecertificaat (EPC, januari 2019) krijgt er een plaats in, maar ook aangevraagde en toegekende vergunningen of mogelijke premies kan je er terugvinden. Net zoals praktische tips en een overzicht van rechten en plichten.

Op termijn ontstaat op die manier een compleet digitaal beeld van elke woning en de directe omgeving ervan. Het plan is om in de loop van 2020 volledig operationeel te zijn.

Je kan de woningpas op elk moment raadplegen door je met je e-ID aan te melden op woningpas.vlaanderen.be. en leest er in detail alles over op de website die de Vlaamse overheid speciaal hiervoor ontwikkelde.

  • Moet je morgen je woningpas in orde brengen?
    Nee. De vier samenwerkende overheidsinstanties bundelen in zeer grote mate de bij hen al beschikbare informatie. Elke woning krijgt dan ook automatisch een woningpas, zonder dat je daar zelf iets moet aan bijdragen. Niet financieel en niet praktisch. Je kan de woningpas ‘positief managen’ in die zin dat je zaken kan toevoegen of iemand toestemming kan geven om de pas te bekijken. Je kan natuurlijk geen info schrappen.

  • Gaat ‘alles’ vanaf nu automatisch?
    Dat nu ook weer niet. De woningpas groepeert onder andere digitaal alle aanvragen, verleende vergunningen, attesten, keuringen en plannen van je woning, maar voor elk van die zaken gelden regels. Het volgen van die regels is nog steeds je eigen verantwoordelijkheid.

  • Wat is dus ook alweer het voordeel van de woningpas?
    Je moet nog steeds het juiste attest op het juiste moment zelf aanvragen, bij de juiste instantie. Dat klopt. Alleen, als je binnen vijf jaar datzelfde attest nodig hebt, moet je niet je hele huis ondersteboven keren om het te vinden. Het staat in de woningpas. Net zoals alle andere info die je mogelijk nodig hebt. En je kan dat allemaal met een muisklik delen met andere betrokkenen.

Is dit pand niet iets voor jou?