VERKOOP: wat doen wij voor u?

WAARDERING

Bepaling van een “zo hoog mogelijke realistische verkoopprijs” (eventueel met  Vergelijkende Markt Studie)

PUBLICITEIT

·         Plaatsing ERA gevelbord / ERA tuinpaal

·         Opmaak van een gedetailleerde plaatsbeschrijving

·         Wereldwijde aanbieding via Internet: www.era.be en andere populaire websites

·         Verzorgde etalageaffiche met meerdere foto’s en beschrijving

·         Documentatie met foto’s en beschrijving voor kandidaat-kopers

·         Kandidaat-kopers informeren op kantoor en via e-mail en telefoon

·         Informeren van potentiële kandidaten uit het ERA zoekerbestand woonwenstoets / zoekerlijst

·         ERA Omwonendenmailing huis-aan-huis bedeling van een postkaart

·         Publiciteit in week- en maandbladen, afhankelijk van de regio en type woning

·         ERA Pandenflyer

SAMENWERKING MET DE ANDERE ERKENDE ERA MAKELAARS 

waardoor uw woning ook aan hun klanten over gans België wordt voorgesteld

ZOEKERBESTAND – WOONWENSTOETS

de kandidaat-kopers van alle ERA kantoren die hun woonwensen hebben doorgegeven worden als eerste op de hoogte gebracht indien uw eigendom voor hen in aanmerking komt.

OPSTELLEN VAN EEN VOLLEDIG TECHNISCH KOOPDOSSIER

·         Aanvraag kadastraal plan en legger, ev. legger verlaagd registratierecht

·         Aanvraag Bodemattest

·         Aanvraag stedenbouwkundig uittreksel VCRO

·         Nakijken voorkooprechten, erfdienstbaarheden, huurcontracten,…

·         Eventueel PID, as-built attest, verplichte info mede-eigendom

·         Begeleiding bij aanvraag keuringsattest elektriciteit,…

·         Eventueel opmaak van een Energieprestatiecertificaat

·         Enz.

BEGELEIDE PLAATSBEZOEKEN DOOR GESPECIALISEERD PERSONEEL

ADVIESFUNCTIE AANGAANDE EEN BREDE WAAIER VAN ONROEREND GOED FACETTEN

·         Verkoop en Aankoop onroerend goed

·         Opmetingen en Verkavelingen

·         Stedenbouw

·         Projectontwikkeling van verkavelingen

·         Nalatenschappen en aangiftes

·         Onderhandelingen met huurders en pachters conform de huur- en pachtwetgeving

·         Nazorgconsulent (bij overlijden)

·         Enz.

BEMIDDELING BIJ VERKOOP / ONDERHANDELINGEN MET VERKOPENDE EIGENAAR EN KANDIDAAT-KOPER

OPSTELLEN VERKOOPOVEREENKOMST

CONTACTEREN EN INFORMEREN VAN DE AANGESTELDE NOTARIS(SEN) TOT EN MET HET VERLIJDEN VAN DE AKTE

Bienvenue chez ERA Peeters & Verboven

Acheter ou vendre?
Les agents immobiliers ERA donnent des conseils professionnels et axés sur les résultats.
Vous trouverez certainement un agent immobilier ERA près de chez vous.

Biens en vedette de ERA Peeters & Verboven