Dit hebben wij u te bieden!

U KAN BIJ ONS TERECHT VOOR
• Bemiddeling bij verkoop
• Bemiddeling bij verhuur
• Landmeten en opmetingen
• Beheer en rentmeesterschap
• Projectontwikkeling van verkavelingen en bouwgronden
• Schattingen voor het gerecht en bij nalatenschap
• Opmaak van Energieprestatiecertificaten (EPC’s)
• Aanvraag attesten
• Nazorgconsulent (bij overlijden)
• Advies

EXCLUSIEF BIJ ERA
• ERA Netwerk
• ERA Verkoopopdracht
• ERA Service Verplichting
• ERA www.era.be
• ERA Virtual Tour
• ERA Mariage
• ERA Communicatie
• ERA Magic
• ERA Tuinpaal
• ERA Open Huizen Dag
• ERA Verkoopverslag
• ERA Zoekopdracht
• ERA Koper Garantie Plan®
• ERA Verhuiswijzer
• ERA Vergelijkende Marktanalyse
• ERA Koper-Wachtzaal
• ERA Service Evaluatie
• ERA Luxebrochure
• ERA Visie
• ERA Bezoekwijzer

Bienvenue chez ERA Peeters & Verboven

Acheter ou vendre?
Les agents immobiliers ERA donnent des conseils professionnels et axés sur les résultats.
Vous trouverez certainement un agent immobilier ERA près de chez vous.

Biens en vedette de ERA Peeters & Verboven