FAQ

Vragen-antwoorden-FAQ-vastgoed

Veelgestelde vragen

ERA Bossuyt probeert u op de hoogte te houden over het aankopen en verkopen of investeren in vastgoed.

  1. Welke documenten zijn er wettelijk nodig bij de verkoop van een woning. Meer info
  2. Wat is een EPC attest?  Dit is een document dat aangeeft wat het geschatte energieverbruik van een woning of appartement is. In Vlaanderen is het vereist om bij verhuur of verkoop van een woning, appartement of handelspand een energieprestatiecertificaat te hebben voor aanvang van publicatie of aanvang van de verkoop of verhuur. 
  3. Wat is een bodemattest? Het bodemattest informeert koper of verkoper over de bodemkwaliteit van de grond. Bij een overdracht van gronden (toewijzen van een andere eigenaar) is een dergelijk attest noodzakelijk. Het bodemattest zal vermelden of je te maken hebt met een risicogrond of een niet-risicogrond. Meer info
  4. Wat is een kadastraal inkomen?  Het kadastraal inkomen stemt overeen met de jaarlijkse netto-huurprijs die in normale omstandigheden kan bekomen worden voor een onroerend goed. De netto-huurprijs is de vermoedelijke huurwaarde, verminder met een forfaitair bedrag voor onderhouds- en herstellingskosten, nl. 40% voor een bebouwd onroerend goed en 10% voor een onbebouwd onroerend goed. Het kadastraal inkomen wordt vastgesteld door de administratie van het kadaster. 
  5. Kan ik een woning cash betalen? Sedert 2014 is dit verboden door de overheid. Deze strenge maatregel wordt toegepast om de strijd tegen witwaspraktijken en belastingontduiking aan te gaan. Het cashverbod is absoluut, dit betekent dat het verboden is om ook maar één euro cash te betalen. 
  6. Ik ben mijn aankoopakte of eigendomstitel kwijtgespeeld. waar kan ik deze opvragen? Wie een copy van zijn aankoopakte nodig heeft kan hiervoor contact opnemen met zijn notaris. Weet je niet meer welke notaris dit heft gedaan, dan kan je dit opvragen via het registratiekantoor van je provincie. 
  7. Bij de aankoop van een woning komen nog extra kosten bovenop de aankoopprijs. Hoeveel aankoopkosten moet ik nog bijrekenen wanneer ik een huis koop. Meer info
  8. Verkooprechten bij de aankoop van een woning : op 1 juni 2018 trad de nieuwe regeling met betrekking tot de verkooprechten in Vlaanderen in werking. Grootste wijziging was ongetwijfeld de aanpassing naar een standaard 7% verkooprechten bij aankoop van een gezinswoning. Vanaf 1 januari 2020 daalt dit tarief zelfs naar 6% als comensatie voor de afgeschafte woonbonus.  Meer info