Richtlijnen corona

Richtlijnen bezoeken

De hierna vermelde regels zijn van toepassing voor alle type van bezoeken aan woningen, al dan niet in aanwezigheid van derden zoals potentiële kopers en huurders. 

VOOR KANDIDAAT-KOPERS / -HUURDERS 

 • Voorafgaand aan het bezoek heeft de makelaar met jou de regels waarbinnen het bezoek kan plaatsvinden besproken en jou de nodige richtlijnen overhandigd (checklist en/of informatievideo). 
 • Bij aanvang van het bezoek zal de makelaar met jou nogmaals de regels waarbinnen het bezoek kan plaatsvinden overlopen. Zo nodig worden deze regels door jou ter plaatse afgetekend voor akkoord. 
 • Let er zelf op dat ten allen tijde de social distancing toegepast wordt 
 • Er worden geen handen geschud. 
 • Beperk de duurtijd van het bezoek en neem eventueel na het bezoek (telefonisch) contact op met de makelaar voor verdere bespreking. 
 • Ga nooit zonder afspraak op plaatsbezoek of kantoorbezoek. 
 • Breng indien mogelijk je eigen mondmasker mee en draag dit gedurende het volledige bezoek. 
 • Respecteer het tijdslot dat de makelaar voorstelde. Kom niet te laat en hou het bezoek kort en bondig. 
 • Het aantal bezoekers wordt beperkt tot maximaal 2 consumenten (indien de overheidsmaatregelen dienaangaande in de toekomst zouden versoepelen, kan dit verder aangepast worden).
 • Raak tijdens bezichtigingen geen deuren of voorwerpen aan, de makelaar opent alle deuren, ramen en/of kasten. 
 • Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging van de lichaamstemperatuur, … en zeg afspraken af. De makelaar maakt graag een afspraak op een later moment. 
 • Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft en/of benauwdheidsklachten en zeg afspraken af. 
 • Volg altijd de aanwijzingen van de makelaar. 

Bron: sectorgids CIB

Voorzorgsmaatregelen ERA