HUUR PROCEDURE

STAP 1:  Gelieve de nodige documenten te verzamelen.

  • ingevulde inlichtingenfiche (download hier)
  • kopie identiteitskaart (voor- en achterkant)
  • loonfiches van de laatste 3 maanden (Als uw inkomen eerder beperkt is in verhouding met de huurprijs, kan u uw kandidatuur versterken door referenties op te vragen bij de huidige huisbaas of door een borgsteller op te geven.)

STAP 2:  Gelieve het volledig dossier door te sturen naar  maximmo@era.be. (Enkel aanvragen via mail en post worden aanvaard!)

STAP 3: Wij behandelen uw dossier en stellen uw kandidatuur voor aan de eigenaar, deze procedure duurt gemiddeld 7 werkdagen.

STAP 4Hierna nemen wij verder contact met u op om u op de hoogte te stellen of uw kandidatuur al dan niet weerhouden is. Gelieve deze 7 werkdagen te respecteren!

STAP 5: Indien uw kandidatuur in aanmerking komt, plannen wij een afspraak met u in ter bezichtiging van het pand. Indien u het pand graag wenst te huren, gelieve rekening te houden met de volgende STAPPEN.

STAP 6: Voor elk huurpand dienen er 3 maanden huur als waarborg te worden gestort, en dit vóór ondertekening van de huurovereenkomst. De huurwaarborg wordt vervolgens via een zakelijke zekerheidstelling op naam van de huurder afgeleverd door KORFINA.

STAP 7:   Bij in- en uittrede wordt er een plaatsbeschrijving opgesteld De kosten voor de plaatsbeschrijvingen worden gedeeld door de verhuurder en de huurder. De kosten voor de plaatsbeschrijvingen dienen gestort te zijn alvorens de huurovereenkomst wordt ondertekend.

 

De gemiddeld plaatsbeschrijvingskost  per partij  wordt berekend per pand en per ruimte. 

 

STAP 8: Bij in-en uittrede worden de meterstanden van de nutsvoorzieningen (water, gas, elektriciteit) opgenomen door ons kantoor en doorgegeven aan de juiste instanties. U hoeft hier in principe niets voor te regelen.

 

Voor energie en telecom werken wij samen met de gratis service van MIJN VERHUIS.

 

Dit document is een inlichtingenfiche voor kandidaat-huurders en kan in geen enkel geval worden beschouwd als een huurovereenkomst. Bovendien verbindt dit document de verhuurder niet tot enige verplichting ten aanzien van de kandidaat-huurders. Deze gegevens worden volledig op vrijblijvende basis verstrekt door de kandidaat-huurders en het vastgoedkantoor verbindt zich er toe om deze gegevens vertrouwelijk en uitsluitend voor intern gebruik aan te wenden. Bovendien zullen deze documenten bij de ondertekening van de huurovereenkomst worden vernietigd indien u niet als kandidaat-huurder wordt geselecteerd.

Bienvenue chez ERA Maximmo

Acheter ou vendre ? Les agents immobiliers ERA donnent des conseils professionnels et axés sur les résultats. 
Vous trouverez certainement un agent immobilier ERA près de chez vous. 
Devenez agent immobilier ERA ? Découvrez l'effet ERA.

Biens en vedette de ERA Maximmo