Verhuren zonder zorgen

ZORGELOOS VERHUREN

PROFESSIONELE FOTOGRAFIE

PLAATSBESCHRIJVING

HUURWAARBORG

RENTMEESTERSCHAP

MARKETING

Zorgeloos verhuren? Dan bent u bij ERA De Piramide aan het juiste adres.

Wat kunnen wij voor u betekenen als rentmeester?

  • Elke maand zorgen wij voor de inning en het doorstorten van de huurgelden naar uw rekening. Tijdigheid en juistheid van de betalingen van uw huurder worden dus door ons gecontroleerd. Geen kopzorgen voor u!
  • Bij niet of laattijdige betaling, zorgen wij voor de verdere afhandeling. Dit gebeurt eerst via telefoon, brief en schriftelijke aanmaningen. Nadien gaan we verder met aangetekende ingebrekestellingen, aanstelling van de advocaat, vonnis laten uitspreken door de vrederechter, uitvoering van het vonnis via de deurwaarder,… En u bent verzekerd!
  • Bij eventuele huurschade zal bij de uittredende plaatsbeschrijving een proces-verbaal van uittrede worden opgemaakt en overhandigd aan ofwel de advocaat, ofwel de gerechtsexpert die wij voor u aanstellen. Ook hier verzorgen wij de opvolging tot en met het vonnis van de vrederechter.
  • Wij zorgen voor alle administratie rond uw huurdossier: de jaarlijkse index-aanpassing en alle briefwisseling hieromtrent naar de huurder, alles inzake de  plaatsbeschrijving, het controleren van de jaarlijkse verplichtingen  van de huurder (brandverzekering, keuring centrale verwarming,…), briefwisseling wanneer uw huurder zijn opzeg doet,…
  • Dient uw huurder een afrekening te krijgen (bv. voor gemeenschappelijke lasten in een gebouw met een syndicus), stellen wij die voor u op en versturen hem naar de huurder. Wij innen het verschuldigde bedrag en storten het door op uw rekening. Ook hier geen kopzorgen voor u!
  • Daarbovenop zijn wij ook het aanspreekpunt voor de huurder in geval van klachten, problemen of vragen. U wordt dus niet telkens door uw huurder gebeld wanneer de koelkast stuk is, een lamp moet vervangen worden,
  • Indien uw huurder vertrekt, verzorgen wij opnieuw het hele proces: controleren van de staat van uw eigendom, opstellen proces-verbaal van uittrede, vrijgave en administratie van de huurwaarborg, overname nutsvoorzieningen naar uw nieuwe huurder, opstellen van een volledig nieuwe plaatsbeschrijving en… Wij zoeken de eerste 3 jaar gratis een nieuwe huurder voor u!

Biens en vedette de ERA De Piramide