Schattingen & nalatenschap

Schattingen & nalatenschap

Elke vastgoedtransactie begint bij een realistische schatting. De waarde van een onroerend goed correct schatten gebeurt door een onafhankelijke specialist. Daarbij wordt rekening gehouden met alle positieve en negatieve elementen.

Een schatting kan gebeuren op vraag van een privépersoon, met een eventuele vastgoedverkoop in het vooruitzicht.

Een schatting kan ook volgens het kwaliteitscharter, bij het openvallen van grote nalatenschappen. In dat geval treedt de schatter op na benoeming door de directeur van de registratie, op verzoek van de erfgenamen. Ook in opdracht van het Vredegerecht of de Rechtbank van Eerste Aanleg kan een schatting van een pand of woning aangewezen zijn.

Bienvenue chez ERA Peeters & Verboven

Acheter ou vendre ? Les agents immobiliers ERA donnent des conseils professionnels et axés sur les résultats. 
Vous trouverez certainement un agent immobilier ERA près de chez vous. 
Devenez agent immobilier ERA ? Découvrez l'effet ERA.

Biens en vedette de ERA Peeters & Verboven