Samenstelling verkoopdossier

Bij ERA Coorevits slaap je op beide oren. Wij houden niet van kleine lettertjes, onduidelijke clausules, eigenaardige constructies en onaangename verrassingen. ERA Coorevits staat voor transparantie, en een ERA Verkoopopdracht die helder en duidelijk is. Dat blijft ook zo tijdens de zoektocht naar de beste koper voor uw pand. 

ERA Verkoopopdracht

De ERA Verkoopopdracht met serviceverplichtingen biedt wat dat betreft extra zekerheid.

  • Een bedenktijd van zeven dagen start na de ondertekening van het contract.
  • De looptijd bedraagt zes maanden en waarna onze opdracht automatisch stopt of wordt opgezegd één maand voor de vervaldag.
  • ERA Coorevits heeft geen mandaat, noch een volmacht om een verkoopovereenkomst te sluiten. Je tekent in alle omstandigheden en altijd zelf! 
  • De ERA Verkoopopdracht garandeert je een uitgebreide service, een realistische schatting van het onroerend goed, een perfect opgesteld administratief dossier en een complete marketingaanpak. 
  • Je ontvangt van ERA Coorevits een regelmatige update en een stand van zaken in de vorm van een gedetailleerd verkoopverslag. 

ERA Coorevits is je partner tijdens het verkoopproces en goede vriendschappen blijven bewaard dankzij goede afspraken. 

Ook het verkoopdossier is onze taak

Een vastgoedtransactie gaat gepaard met een stevige dosis administratie. Een onvolledig verkoopdossier schuift een verkoop op de lange baan en alle plichten die op het juiste ogenblik voldaan moeten worden, het is vaak een verhaal van bomen en het bos nog zien. 

ERA Coorevits ontlast je zoveel mogelijk. Wij nemen het administratieve luik – in overleg met je notaris – voor onze rekening en houden je op elk moment op de hoogte. We zorgen voor een compleet administratief verkoopdossier met alle vereiste attesten, certificaten, vergunningen, keuringsrapporten, kadastrale gegevens en een gemeentelijke vragenlijst.