Samenstelling verkoopdossier

De verkoop van een eigendom brengt enige administratieve rompslomp met zich mee. Om u maximaal te ontzorgen en om kandidaat-kopers zo goed mogelijk te kunnen informeren, verzorgen wij de aanvraag van de volgende vereiste attesten:

  • Kadastraal plan en legger
  • Stedenbouwkundige inlichtingen gemeente
  • Elektrische keuring
  • Water- en overstromingskaart
  • Recht(en) van voorkoop
  • Gewestplan
  • 'OVAM' bodemattest
  • Energieprestatiecertificaat (EPC)
  • Keuring van een eventuele stookolietank
  • Inlichtingen syndicus
Le numéro de téléphone ne peut pas commencer par '+' ou '0'.