Landmeterskantoor

WENST U MEER TE WETEN OVER ONZE WERKZAAMHEDEN ALS LANDMETERSKANTOOR?
Bezoek dan onze website www.landmeterattopo.be 

door de combinatie zijn we gespecialeerd in verkoop van bouwgronden over gans België.

OPMETINGEN
• grensbepalingen
• aankoop en verkoop
• verdelingen
• opstellen basisakten
• bestaande toestand voor bouwaanvragen
• bestaande toestand voor tuinontwerpen
• regularisaties
• hoogtemetingen
• profielen van gevels
• ...

SCHATTINGEN
• aankoop en verkoop
• nalatenschappen – voorafgaandelijk – in functie van successierechten
• ...

PLAATSBESCHRIJVINGEN
• Huurovereenkomsten
• Bij aanvang en einde werken

VERKAVELINGEN
(met of zonder wegenisontwerp)

AANVRAGEN VAN STEDENBOUWKUNDIGE ATTESTEN

OPMETING EN BEREKENING VOOR MUUROVERNAMES

OPMAAK VAN ENERGIEPRESTATIECERTIFICATEN

VRIJBLIJVEND ADVIES

Bienvenue chez ERA Peeters & Verboven

Acheter ou vendre?
Les agents immobiliers ERA donnent des conseils professionnels et axés sur les résultats.
Vous trouverez certainement un agent immobilier ERA près de chez vous.

Biens en vedette de ERA Peeters & Verboven