Verkopen?

VLOT VERKOPEN

Het 6 stappenplan bij verkoop van uw pand

1. Waardebepaling

Onze makelaar komt ter plaatse om alle belangrijke punten van uw eigendom op te nemen.
Deze worden verwerkt en samengesmolten in een realistische vraagprijs, conform de huidige marktwaarde.
We voorzien hiervoor een Vergelijkende Markt Analyse, of VMA genoemd.
We nodigen u uit om het resultaat van de VMA te bespreken, alsook de verkoopstrategie.

2. Beschrijving opmaken en nemen van foto's

We zorgen voor een gedetailleerde omschrijving van uw eigendom en nemen foto’s ter plaatse.
Voor de optionele virtuele rondleiding (360° foto reportage) werken wij samen met een professionele fotograaf om uw woning op de best mogelijke manier te kunnen voorstellen.

3. Aanvragen van de nodige attesten die vereist zijn bij verkoop 

Wij zorgen voor de aanvraag van:

 • Kadaster (plan en legger en, indien van toepassing, attest verlaagde registratierechten)
 • stedenbouwkundige inlichtingen gemeente
 • elektrische keuring
 • water- en overstromingskaart
 • recht(en) van voorkoop
 • gewestplan
 • 'OVAM' bodemattest
 • energie prestatie certificaat (EPC)
 • keuring stookolietank
 • inlichtingen syndicus

4. Publiciteit 

INTERNET:

 • Op de ERA website www.era.be en www.era.be/immotoye
 • Op onze Facebook fanpage www.facebook.com/eraimmotoye
 • ‘Mariage’: d.i. een mailingsysteem waarbij wachtende kandidaat-kopers die in aanmerking komen voor uw eigendom, een berichtje ontvangen (per e-mail of gewone post). We werken hiervoor tevens samen met alle ERA makelaars (115 makelaars in België – 2.600 wereldwijd!).
 • Externe immobiliënsites zoals Immoweb, Immovlan…
 • Proactief aanschrijven van de mensen in onze Koperwachtzaal. Dankzij deze database en het netwerk van alle ERA makelaars (115 kantoren in België) beschikken wij over een zeer grote groep kandidaat-kopers die we meteen kunnen koppelen aan uw pand.
 • ERA Open Huizen Dag: nationaal gegeven met bijhorende reclame op bekende radiozenders.
 • ERA Koper Garantie Plan: uw eigendom wordt verkocht onder garantie (optioneel). Hierdoor is uw woning uniek en springt ze in het oog!

DRUKWERK:

 • Affiche en tuinpaal
 • Fiche onze LED-etalage
 • Brochures
 • ‘Buurtmailing – kies uw buren’: flyer met foto en beknopte beschrijving dewelke bus aan bus wordt bedeeld in uw buurt.
 • Immoooooh magazine: wordt bedeeld in de volledige Brusselse rand.
 • Regionale maandbladen zoals De Goeiendag.

5. Het verkoopproces 

Ons team zet zich 100% in.
Wij ontvangen geïnteresseerden tijdens onze kantooruren met een glimlach op kantoor en/of telefonisch.
Wij verschaffen hen de nodige informatie en regelen een bezoek ter plaatse aan het pand.
Onze makelaar vergezelt deze mensen en geeft hen een rondleiding.
Bij interesse stelt de makelaar zich ter beschikking van de verkoper voor de nodige onderhandelingen en het afhandelen van de verkoop bij akkoord. Wij garanderen u een goede opvolging en terugkoppeling gedurende het hele proces.
Na elk bezoek krijgt u een schriftelijke evaluatie toegestuurd en elke maand ontvangt u een uitgebreid verkoopverslag.

 

6. Verkocht !

Proficiat !
Wij zorgen voor de opmaak van de verkoopovereenkomst en sturen deze ter goedkeuring na naar uw notaris.
Wij volgen alles stipt op voor u tot het verlijden van de authentieke akte.

Bienvenue chez ERA Immo Toye

Acheter ou vendre?
Les agents immobiliers ERA donnent des conseils professionnels et axés sur les résultats.
Vous trouverez certainement un agent immobilier ERA près de chez vous.

Biens en vedette de ERA Immo Toye